Łąki kwietne i wyspy z dziką roślinnością

en

Łąki kwietne i wyspy z dziką roślinnością

11.05.2016
2 minuty czytania

Inicjatywa: „Łąki kwietne i wyspy z dziką roślinnością”
Pomysłodawca: Fundacja „Łąka”
Lokalizacja: Park Szczęśliwiecki, Warszawa-Ochota
Termin realizacji: 04/2016-09/2016

Opis napotkanego problemu: Park Szczęśliwicki o powierzchni 34 ha jest największym z administrowanych przez Dzielnicę Ochotę obiektów zieleni, cieszący się niezmiennie wysoka frekwencją wśród mieszkańców Warszawy. Znaczną powierzchnie parku zajmują powierzchnie trawiaste, co wymaga nakładów finansowych, związanych z koszeniem, które doprowadza do zmniejszania bioróżnorodności tego obszaru.

Park Szczęśliwicki przed inicjatywą

Działania:

  • stworzenie 10 wysp roślinnych o łącznej powierzchni 2500m2 i wysianie na nie mieszanek nasiennych z dzikimi gatunkami rodzimych roślin;
  • piknik ekologiczny;
  • warsztaty z botanikami i entomologami skierowane do mieszkańców i uczniów z pobliskich szkół, którzy będą mogli zająć się łąkami po ich nasadzeniu.

Planowane rezultaty: Zamiana części terenu parku na łąki kwietne i obszary z dziką roślinnością przyczyni się do ograniczenia zabiegów koszenia do 1-2 w sezonie wegetacyjnym (zamiast 4-5) i dodatkowo zwiększy bioróżnorodność obszaru objętego działaniami. Projekt jest okazją do poruszenia problemu zachowania dzikich siedlisk i zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców. Łąki kwietne i wyspy z dziką roślinnością w Parku Szczęśliwickim będą inicjatywą, która ma wpłynąć na władze miasta i doprowadzić do zmiany spojrzenia na temat pielęgnacji terenów zielonych. Nisko koszone trawniki to biologiczna pustynia nieprzyjazna rodzimym zwierzętom i roślinom. Inicjatywa przyniesie poprawę stanu środowiska w tym rejonie.

Inicjatywa „Łąki kwietne i wyspy z dziką roślinnością” Fundacji „Łąka” jest zrealizowana w ramach projektu „Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – razem dla środowiska” Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

Dnia 9 kwietnia 2016 r. Fundacja Łąka wspólnie z mieszkańcami Ochoty (grupa ok. 40 osób) obsiała nasionami łąki kwietnej rysunek pszczoły, wykonany techniką landart na zboczu Górki Szczęsliwickiej. Podczas wydarzenia uczestnikom przybliżono tematykę miejskich łąk kwietnych.

Następnie zaproszono wszystkich do koszenia powstałej łąki. Impreza miała charakter otwarty i zgromadziła około 50 osób, dorosłych i dzieci z Ochoty.

W ramach pikniku "KOSZENIE ŁĄKI" odbyło się wiele warsztatów tematycznych zarówno dla dzieci jaki i dorosłych.

Segregacja nasion.

Warsztaty z pszczelarzem.

Proces powstawania miodu.

Wspólne robienie budek dla owadów. Łącznie wykonano 40 domków dla zapylaczy, które powieszono w okolicy łąki.

 Warszty botaniczne, podczas których zbierano nasiona z łąki i wykonywano bomby kwaitowe.

Hotel dla owadów.


Poprzedni artykuł Następny artykuł