Digitalizacja na obszarach wiejskich

en

Nagłówek

Nagłówek zdjęcie

Digitalizacja szansą na zwiększenie efektywności przedsiębiorstw na obszarach wiejskich

Digitalizacja na obszarach wiejskich

Podstawowe informacje o projekcie

 

 

 

 

Tytuł: Digitalizacja szansą na zwiększenie efektywności przedsiębiorstw na obszarach wiejskich.

Budżet projektu: 55 550 Euro

Czas trwania projektu: luty 2024 - kwiecień 2025

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach  projektu TRANSFORM TOGETHER FUND (TTF): Fundusz transformacji ekologicznej i cyfrowej dla podmiotów finansowania społecznego i mikroprzedsiębiorców realizowany przez  Microfinance Centre (MFC) and Cerise+SPTF.

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach komponentu: Zatrudnienie i innowacje społeczne (EaSI) Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (ESF+).

Celem projektu jest przetestowanie innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych, wykorzystujących narzędzia  content marketingu, w celu dotarcia do nowych grup przedsiębiorców i  rolników z obszarów wiejskich i małych miast oraz promowanie dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju.

W ramach projektu planujemy promować różnymi kanałami wypracowane przez lata materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące zmian klimatu i działań proekologicznych.

W ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej planujemy:

  • Działania informacyjne na fanpage’u FDPA
  • Szkolenia podnoszące kompetencje pracowników FDPA z zakresu działań marketingowych i komunikacyjnych
  • Szkolenia online dla rolników z zakresu efektywności energetycznej, rolnictwa precyzyjnego oraz zdrowia gleby
  • Coaching dla przedsiębiorców z zakresu rozwiązań cyfrowych i proekologicznych podnoszące konkurencyjność ich firm
  • Stacjonarne spotkania dla rolników i przedsiębiorców wraz z przykładami dobrych praktyk z zakresu zrównoważanego rozwoju

 

 

Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani Komisja Europejska nie ponoszą za nie odpowiedzialności.