Efekty realizacji projektu "Obserwatorium nietoperzy..."

en

Efekty realizacji projektu "Obserwatorium nietoperzy..."

01.01.2016
1 minutę czytania

W ramach projektu "Obserwacja nietoperzy połączone z rozwijaniem ich siedliska i kompleksowa forma edukacji” przeprowadzono następujące działania inwestycyjne:

  • zamonntowano: 6 kamer, 2 monitory i rejestrator,
  • kamery umieszczono o na dwóch kondygnacjach zabytkowego pieca do wypalania wapna, do podglą dania koloninocków dużych i podkowców małych. Jeden z dwóch monitorów zamontowany został na parterze
    pieca, co umoż liwia podglą danie nietoperzy w nocy, na żywo podczas ich największej aktywności. 

Powstała strona internetowea i profil na portalu społecznościowym facebook, co maja na celu lepszą popularyzację wiedzy o tych rzadkich i cennych ssakach. 

www.chiropterium.com/pl

Na terenie lasu przylegającego do obiektu powieszono 40 specjalnych budek lę gowych dla nietoperzy.

Realizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzież y ( 20 lekcji po 90 minut), dla grup ok 20
osobowych rozpoczęły się od września 2016 i zakończą się wiosną przyszłego roku.

Zajęcia edukacyjne na temat nietoperzy,połączone będąz podglądaniem ich na żywo, oraz oglądaniem nagranych przez rejestrator filmów z nocną aktywnością tych ssaków.
W trakcie zajęć czerpany będzie papier w kształcie nietoperza zawierający nasiona dzikich roślin dla owadów zapylających, z którego zakwitną kwiaty.


Następny artykuł