Energetyczna świetlica

en

Energetyczna świetlica

11.05.2016
2 minuty czytania

Inicjatywa: „Energetyczna świetlica”
Pomysłodawca:
Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniewie
Lokalizacja: Wiśniewo
Termin realizacji: 08/2015-10/2015

Opis napotkanego problemu: Wszystkie pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Wiśniewie, gdzie odbywają się lokalne spotkania i uroczystości, były dotychczas ogrzewane poprzez nieefektywne piece elektryczne. W konsekwencji, w miesiącach zimowych rzadko organizowano tutaj spotkania ponieważ generowało to duże wydatki.

Świetlica przed instalacją pieca

Świetlica przed instalacją pieca

Działania:
• zakup i montaż pieca na pellet do ogrzewania świetlicy wraz z grzejnikami;
• spotkania mieszkańców z ekspertami z zakresu efektywności energetycznej oraz działań eko-logicznych w życiu codziennym.

Rezultaty: Zakupiony piec zwiększy efektywnośc energetyczną budynku, obniży zużycie energii a tym samym rachunki za energię. Dzięki tej inwestycji zwiększy się komfort korzystania z pomieszczeń i będzie można zwiększyć liczbę odbywających się spotkań, wydarzeń i uroczystości.

Inicjatywa „Energetyczna świetlica” Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniewie została zrealizowana w ramach projektu „Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – razem dla środowiska” Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

W ramch projektu zakupiono i zamontowano piec wraz z niezbędnym wyposażeniem. Piec bedzie opalany drewnem i pelletem, który powstaje z biomasy i jest przyjazny środowsku.

Pellet to paliwo z biomasy, wytwarzany z odpadów tartacznych przemysłu drzewnego, jak również w coraz większym stopniu z roślin energetycznych.

Dzięki zamontowaniu pieca w świetlicy w Wiśniewie, zwiększyła się liczba spotkań organizowanych dla młodzieży i imprez dla lokalnej społeczności w okresie jesienno - zimowym.

Przeprowadzono również działania edukacyjne. Zorganizo dwa spotkania edukacyjne.Program pierwszego spotkania obejmował tematykę z zakresu efektywności energetycznej i niskonakładowych rozwiązań obniżających zużycie energii. 

Drugie spotkanie zostało poświęcone promowaniu postawy proekologicznej w życiu codziennym. Oba spotkania przerodziły się w ożywioną dyskusję. Padła również propozycja powołania Koła Gospodyń Wiejskich w Wiśniewie, które miało by wzmocnić więzi społeczne, jak również szerzyć proekologiczne rozwiązania w gospodarstwach domowych.


Poprzedni artykuł Następny artykuł