Filmy edukacyjne-copy

en
Filmy edukacyjne-copy

Filmy edukacyjne-copy

FDPA  realizuje projekt pn. „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” dofinasowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponieważ duży udział w zanieczyszczeniu wód azotem przypisywany jest rolnictwu, konieczne są skuteczne działania, które uświadomią rolnikom wagę  problemu i przygotują ich do wprowadzenia zmian w gospodarce nawozami i kontrolowania odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Kwestie te reguluje „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, który nakłada na rolników nowe obowiązki w zakresie gospodarki nawozowej.  Przygotowane przez FDPA filmy mają pomóc w przygotowaniu rolników i doradców rolnych w kontekście nowych obowiązków i zmian prawa wodnego

Część pierwsza

Część druga

Część trzecia

Część czwarta

Część piąta