III Edycja

en

III Edycja

04.11.2021
2 minuty czytania

NADESŁANE PRACE

W III edycji zgłoszono 53 prace: 14 w pierwszej  oraz 39 w drugiej kategorii.

Liczba nadesłanych opracowań wskazuje na silną potrzebę tworzenia inicjatyw, które będą podejmować problematykę przyszłości i dziedzictwa obszarów wiejskich. Autorzy prac konkursowych to nie tylko przedstawiciele świata nauki, studenci badający zjawiska społeczne, ale również regionaliści i pasjonaci historii, którzy z zamiłowaniem opisują tradycje polskiej wsi z różnych regionów kraju.

Pośród prac można odnaleźć  opracowania na temat kształtowania się świadomości kulturowej i charakteryzujące sytuację polskiej wsi w świetle akcesji do Unii Europejskiej. Są również opracowania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, a nawet opisujące aspekty marketingowe turystyki na obszarach wiejskich. Ponadto, wśród nadesłanych prac znajduje się wiele monografii wsi, osobistych wspomnień, cennych opisów tradycji oraz życia mieszkańców wsi, a nawet powieść i scenariusz teatralny.

ROZTRZYGNIĘCIE

W pierwszej kategorii konkursu obejmującej prace naukowe, popularno-naukowe i inne prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi, laureatem została pani Aleksandra Paprot, autorka pracy„Kształtowanie się świadomości kulturowej mieszkańców Starej Kościelnicy po 1945 roku”. Prof. dr hab. Jerzy Wilkin ocenił ją jako „oparty na bogatej dokumentacji i własnych badaniach ciekawy obraz wsi na Żuławach w okresie powojennym”. Dla czytelników, może stać się nie tylko historią i opisem sytuacji społeczno-kulturowej wsi, ale również monografią wspomnień jej mieszkańców, będących przesiedleńcami z różnych rejonów Polski.
razemW drugiej kategorii, w której złożono prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi, laureatką została pani Mariola Platte autorka zbioru poezji „Słowa na między przysiadły. Antologia poetów wsi”. Prof. Józef Styk podkreślił w recenzji, że „zamieszczone utwory prezentują wysoki poziom literacki”. Ponadto zaznaczył, że „ich język jest dojrzały, a środki wyrazu o wysokim stopniu profesjonalności: ciekawe metafory, bogata frazeologia, poprawne skróty myślowe”. Antologię stanowią utwory 21 poetów mieszkających na wsi, bądź z nią związanych, zarówno debiutantów, jak i osób, które posiadają już bogaty dorobek literacki.

LAUREACI

SONY DSC
Aleksandra Paprot
3 eydcja ok+éadka paprot
Tytuł pracy: Kształtowanie się świadomości kulturowej mieszkańców Starej Kościelnicy po 1945 roku”.

 

3 edycja Mariola Platte
Mariola Platte

3 edycja ok+éadka platte
Tytuł pracy: „Słowa na między przysiadły.
Antologia poetów wsi”