Konferencja podsumowująca projekt „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” prezentacje

Konferencja podsumowująca projekt „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” prezentacje

Monika Szymańska

Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Prezentacja

 

dr inż. Małgorzata Bogucka - Szymalska

Z-ca Dyrektora Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury 

Prezentacja 

 

Nina Dobrzyńska

Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prezentacja 

 

prof. dr hab. Roman Niżnikowski

Członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Prezentacja 

 

dr Wojciech Krawczyk

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

 

Prezentacja 

 

 Panel dyskusyjny – Optymalizacja rozwiązań w zakresie wdrażania ,,Programu działań”

 

Panel dyskusyjny – Mechanizmy realizacji strategii UE i krajowych polityk ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i ochrony bioróżnorodności w nowej perspektywie PROW ze szczególnym uwzględnieniem jakości wód.