Monografie powstałe w ramach projektu „Europejski Zielony Ład – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa”

en

Monografie powstałe w ramach projektu „Europejski Zielony Ład – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa”

10.03.2023
2 minuty czytania

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa pt. „Środowiskowe i klimatyczne konsekwencje skali, koncentracji i intensyfikacji produkcji rolniczej” oraz „Problemy rozwoju rolnictwa obszarów górskich na tle wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu”.

Monografie są pierwszym i drugim tomem z serii pięciu publikacji przygotowanych w ramach projektu „Europejski Zielony Ład – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa” realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Opracowania powstały po seminariach, których celem było nie tylko upowszechnienie założeń nowego konceptu UE, ale również wypracowanie wspólnych kierunków i wytycznych w zakresie przełożenia zapisów EZŁ na praktykę rolniczą i wykorzystania jego elementów jako szansy rozwoju polskiego rolnictwa.

Niemal wszystkie elementy Europejskiego Zielonego Ładu, będącego nową strategią przebudowy gospodarki UE w kierunku proekologicznym, dotyczą w sposób bezpośredni i pośredni rolnictwa. Monografia pn. „Środowiskowe i klimatyczne konsekwencje skali, koncentracji i intensyfikacji produkcji rolniczej”, która powstała pod redakcją prof. Walentego Poczty i dr hab. Jacka Walczaka jest jedną z pierwszych, w której kompleksowo opracowano problemy rolno-środowiskowe w Polsce pojawiające się w związku z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu. W sposób wielostronny poruszono w niej zagadnienia związane z wdrażaniem EZŁ na tle oceny aktualnego stanu zasobów przyrodniczych i procesów zachodzących w produkcji rolnej. Podjęty przez Autorów problem badawczy należy uznać za niezwykle istotny, zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia.

W kolei w monografii „Problemy rozwoju rolnictwa obszarów górskich na tle wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu” wydanej pod redakcją prof. Wiesława Musiała i dr Wojciecha Krawczyka, autorzy podejmują ważne i aktualne problemy gospodarowania na obszarach górskich, czyli temat marginalizacji i dezagraryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wartością dodaną publikacji jest zaprezentowanie, obok wyników badań przeprowadzonych w rejonach górskich Polski, także danych z wybranych regionów górskich innych krajów Europy. Jak twierdzi jeden z recenzentów, monografia może być doskonałym przyczynkiem do dyskusji o stanie rolnictwa na obszarach górskich w Polsce i nie tylko, a także o działaniach, które należy podejmować, aby zmniejszyć zagrożenie peryferyzacji tych obszarów.

   

   POBIERZ TERAZ     

 

     

  POBIERZ TERAZ

 

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł