Obserwatorium nietoperzy połączone z rozwijaniem ich siedliska i kompleksowa forma edukacji

Obserwatorium nietoperzy połączone z rozwijaniem ich siedliska i kompleksowa forma edukacji

11.05.2016
3 minuty czytania

Inicjatywa: „Obserwatorium nietoperzy połączone z rozwijaniem ich siedliska i kompleksowa forma edukacji”
Pomysłodawca: Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik ze Stronia Śląskiego
Lokalizacja: Stronie Śląskie, Wpiennik
Termin realizacji: 09/2015-05/2016

Opis napotkanego problemu: Podkowiec mały – jeden z gatunków nietoperzy –jest pod ścisłą ochroną ponieważ jest narażony na wyginiecie. Przez lata ich liczba w zabytkowym wapienniku na terenie gminy Stronie Śląskie regularnie rosła. Na tym terenie żerują też nocki duże i nocki orzęsione, dlatego niezbędnym wydaje się rozwój ich siedliska i obserwacja zagrożonych gatunków. Istnieje również nieuzasadniony pogląd dotyczący negatywnego postrzegania tych wyjątkowych ssaków. Istnieje niewątpliwie silna potrzeba, aby przeciwdziałać takim stereotypom.

nietoperze7

Obserwatorium nietoperzy przed inicjatywą

Działania:

  • zaplanowano zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania monitoringu zwierząt,
  • powieszono w przylegającym lesie liściastym rożnego typu budki lęgowe dla innych gatunków nietoperzy;
  • stworzenie strony internetowej w celu lepszej popularyzacji wiedzy o tych rzadkich i cennych nietoperzach występujących właśnie w tym konkretnym miejscu:www.chiropterium.com;
  • przeprowadzenie praktycznych lekcji na temat nietoperzy w nowym obserwatorium;
  • stworzenie z desek prostych konstrukcji (ekologiczny recykling już istniejących desek) tworzących niewielkie szczeliny pod dachami budynków, w których też znajdzie się sporo bezpiecznego miejsca dla różnych innych gatunków nietoperzy jak: mopki, karliki, nocki Brandta i nocki wąsatki;
  • zostaną zbudowane specjalne domki dla owadów zapylających.

Planowane rezultaty: Obserwatorium nietoperzy będzie mieć duży wpływ na podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłychEdukacja poprzez nieinwazyjne i nie przeszkadzające w żaden sposób nietoperzom obserwacje dzięki specjalnym kamerom i monitorom oraz mikrofonowi umożliwiającemu podsłuchiwanie dźwięków wydawanych przez nocki duże to jedna z podstaw ochrony tych rzadkich i pożytecznych gatunków.. Dzięki realizacji tej inicjatywy możliwa będzie poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zwiększenie liczebności rzadkich nietoperzy, ale również zmiana zachowań społeczności lokalnych, która nauczy się chronić i szanować ich środowisko.

DSC_0321

Sprzęt do monitorowania nietoperzy

Inicjatywa „Obserwatorium nietoperzy połączone z rozwijaniem ich siedliska i kompleksowa forma edukacji” pomysłu Stowarzyszenia Muzeum Wapiennik ze Stronia Śląskiego jest realizowana w ramach projektu „Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – razem dla środowiska” Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

W ramach projektu "Obserwacja nietoperzy połączone z rozwijaniem ich siedliska i kompleksowa forma edukacji” przeprowadzono następujące działania inwestycyjne:

  • zamonntowano: 6 kamer, 2 monitory i rejestrator,
  • kamery umieszczono o na dwóch kondygnacjach zabytkowego pieca do wypalania wapna, do podglą dania koloninocków dużych i podkowców małych. Jeden z dwóch monitorów zamontowany został na parterze
    pieca, co umoż liwia podglą danie nietoperzy w nocy, na żywo podczas ich największej aktywności. 

Powstała strona internetowea i profil na portalu społecznościowym facebook, co maja na celu lepszą popularyzację wiedzy o tych rzadkich i cennych ssakach. 

WWW.CHIROPTERIUM.COM/PL

Na terenie lasu przylegającego do obiektu powieszono 40 specjalnych budek lę gowych dla nietoperzy.

Realizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzież y ( 20 lekcji po 90 minut), dla grup ok 20 osobowych rozpoczęły się od września 2016 i zakończą się wiosną przyszłego roku.

Zajęcia edukacyjne na temat nietoperzy,połączone będąz podglądaniem ich na żywo, oraz oglądaniem nagranych przez rejestrator filmów z nocną aktywnością tych ssaków.
W trakcie zajęć czerpany będzie papier w kształcie nietoperza zawierający nasiona dzikich roślin dla owadów zapylających, z którego zakwitną kwiaty.


Poprzedni artykuł Następny artykuł