Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu

en

Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu

2 minuty czytania
Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu

KARTA PROJEKTU

Nazwa projektu: Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu

Okres realizacji: 1.09.2009 – 1.01.2011

Budżet projektu: 598 062 zł.

Źródło finansowania:
Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz środki własne

Cel projektu:
Podniesienie świadomości społeczeństwa z zakresu OZE oraz zachęcenie do zastępowania nimi tradycyjnych źródeł energii

Beneficjenci:
Mieszkańcy wsi, doradcy rolni oraz przedstawiciele władz lokalnych i inwestorzy zainteresowani obszarami wiejskimi oraz tematyką OZE

Działania:
Konferencja promująca publikację „„Odnawialne źródła energii i działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie. Przykłady doświadczeń w UE”

(Ten element programu był jednocześnie osobnym projektem dofinansowanym przez UKIE).

Szkolenia trenerów ds. OZE

Wybrany przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego zespół 38 specjalistów z zakresu OZE, z obszaru całej Polski wziął udział w dwuetapowym 10-dniowym zamkniętym szkoleniu z zakresu OZE oraz wizycie studyjnej.

Zorganizowano 16 jednodniowych seminariów (po jednym na województwo), prowadzonych przez wyszkolonych trenerów ds. OZE, dla 314 przedstawicieli Powiatowych Ośrodków Doradztwa Rolniczego,

19 Konferencji regionalnych „Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu”, w każdej wzięło udział 100 osób.

Konferencja „OZE dla domu i biznesu” kończąca projekt na temat OZE.

Rezultaty:
Udział ok. 2200 bezpośrednich uczestników projektu.

Powstanie 314 Powiatowych Punktów Konsultacyjnych ds. OZE;

Wyszkolenie 38 regionalnych specjalistów ds. OZE;

Wydanie broszury „OZE dla domu i biznesu” w nakładzie 15 tys. szt.

Powołanie Powiatowych Punktów Konsultacyjnych ds. OZE (PPK ds. OZE)

Oprócz przedstawienia rodzajów OZE, aspektów prawnych i ekonomicznych OZE, uczestnicy zapoznali się z możliwościami zastosowania OZE w domu lub jako sposobu na biznes.