Pierwsze szkolenie on-line „Gospodarka nawozowa a ochrona wód”

en

Pierwsze szkolenie on-line „Gospodarka nawozowa a ochrona wód”

08.12.2022
2 minuty czytania

7 grudnia 2022 odbyło się szkolenie on –line pt „Gospodarka nawozowa a ochrona wód”, które rozpoczęło cykl szkoleń realizowanych w ramach przedsięwzięcia o tym samym tytule. W szkoleniu wzięły udział 123 osoby. Wśród uczestników byli rolnicy, mieszkańcy wsi, uczniowie, nauczyciele szkół  rolniczych oraz przedstawiciele świata nauki i ośrodków doradztwa rolniczego.

Podczas pierwszego szkolenia przybliżone zostały procesy chemiczne, fizyczne i fizjologiczne biorące udział w cyklach obiegu azotu i przepływu fosforu ze wskazaniem obszarów rozpraszania tych pierwiastków  i ich związków, a zwłaszcza: 

  • Procesy glebowe i żywienie roślin jako źródła rozpraszania azotu i fosforu.
  • Procesy atmosferyczne i żywienie zwierząt jako źródła rozpraszania azotu i fosforu.
  • Znaczenie rozpraszania azotu i fosforu dla procesów wodnych, środowiska, bioróżnorodności i zdrowia człowieka.

Wśród ekspertów byli dr Zuzanna Jarosz z Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa PIB, prof. dr hab. Marek Pieszko oraz dr Wojciech Krawczyk oboje z Instytutu Zootechniki PIB .

W ramach szkolenia przeprowadzone zostały ankiety sprawdzające wiedzę oraz badające potrzeby uczestników. Natomiast w ramach sesji Q&A uczestnicy zgłaszali pytania dotyczące poruszanych na szkoleniu tematów, które były podstawą do dyskusji zaplanowanej pod koniec szkolenia. Skupiły się one na tematach: pofermentu, Renure - technologii odzyskiwania azotu, stosowaniu dodatkowych probiotyków, mikroorganizmów i innych preparatów biologicznych w celu poprawy kondycji gleby. Uczestnicy potwierdzili problem z dopasowaniem się do terminów stosowania nawozów ujętych w Programie Azotanowym. Na potwierdzenie problemu pani dr Zuzanna Jarosz zaprezentowała badania ze stacji meteorologicznych przeprowadzane przez JUNG  w latach 2001-2020 oraz scenariusze klimatyczne, które potwierdzają znaczne zróżnicowanie temperatur w Polsce. W przypadku okresu wegetacyjnego różnice mogą dochodzić nawet do 87 dni. Uczestnicy byli zainteresowani programem INTER-NAW czyli narzędziem umożliwiającym opracowanie kompleksowego planu nawożenia azotem, fosforem, potasem, magnezem, mikroelementami oraz wapnowania gleb.  Pojawiło się pytanie o plan nawożenia fosforem, który ma obowiązywać tylko przy realizacji niektórych Ekoschematów. Szkolenie pokazało potrzebę stałego uzupełniania wiedzy z zakresu gospodarowania nawozami wśród rolników i kontynuacji prowadzonych działań.  

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł