Podsumowanie V Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki

en

Podsumowanie V Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki

21 listopada 2017 roku zakończył się trwający dwa dni V Międzynarodowy Kongres Biogospodarki organizowany przez Województwo Łódzkie, objęty patronatem Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Jest to międzynarodowe wydarzenie, które stawia sobie za cel rozwój biogospodarki w Bioregionach Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku gościliśmy blisko 800 osób z kraju i zagranicy. Wśród uczestników Kongresu znaleźli się eksperci reprezentujący instytucje samorządowe, organy ustawodawcze, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych i branży rolniczej. Uczestnicy wzięli udział w 21 panelach eksperckich.

22.11.2017
1 minutę czytania

Drugi dzień Kongresu rozpoczął Doradca Marszałka Województwa Łódzkiego -  Andrzej Siemaszko, który podsumował wydarzenia pierwszego dnia. Następnie swoje przemówienia wygłosili przedstawiciele Komisji Europejskiej: Tomasz Calikowski, Lucyna Woźniak, Jose Ruiz Espi, a także Dyrektor Wykonawczy Bio-based Industries Join Undertaking, Philippe Mengal. Wystąpienia te poświęcone były bioregionom w centrum biogospodarki Unii Europejskiej.

O godzinie 11.30 odbyła się konferencja prasowa. W imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego głos zabrał Sekretarz Województwa Jakub Mielczarek. W konferencji udział wzięli również: Philippe Mengal, Jacek Bogusławski - prezes firmy Drob-Boks oraz reprezentanci zwycięskich gmin konkursu „Najlepsza BIOGMINA Województwa Łódzkiego 2017”: burmistrz gminy Rzgów Mateusz Kamiński i wójt gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk. Wyniki Konkursu, który stanowił wyróżnienie dla gmin wspierających środowisko i wdrażających strategię gospodarki w obiegu zamkniętym, poznaliśmy pierwszego dnia Kongresu podczas uroczystej Gali.

Program wydarzenia oraz najważniejsze informacje dostępne są pod adresem: http://bioeconomy.lodzkie.pl/

Lista osób biorących udział w konferencji prasowej:

- Jakub Mielczarek - Sekretarz Województwa Łódzkiego;

- Philippe Mengal - Dyrektor Wykonawczy Bio-based Industries Join Undertaking;

- Mateusz Kamiński - burmistrz gminy Rzgów;

- Tomasz Stolarczyk - wójt gminy Rząśnia;

- Jacek Bogusławski - prezes firmy Drob-Boks.

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł