Polska Wieś 2018

en

Polska Wieś 2018

Autorzy:
Jerzy Wilkin
Agnieszka Baer-Nawrocka
Jerzy Bartkowski
Barbara Chmielewska
Barbara Fedyszak-Radziejowska
Iwona Nurzyńska
Walenty Poczta
Józef Stanisław Zegar
Izasław Frenkel
Jan Herbst

W raporcie zamieszczone zostały rozdziały próbujące odpowiedzieć na bardzo ważne pytania o stan wsi, jej problemy, przekształcenia i osiągnięcia. Do takich pytań należą: jak zmienia się struktura ludności wsi, z czego utrzymuje się ludność wiejska i jaki jest zakres ubóstwa na wsi, jakie są główne problemy społeczne na wsi i jak zmienia się jej struktura społeczna, jak wygląda „polityczna mapa wsi”, na czym polegają główne przemiany w polskim rolnictwie i jakie są tego rezultaty? Ze względu na szczególny kontekst jubileuszowo-historyczny raportu Polska wieś 2018, zamieszczony w nim został specjalny rozdział prezentujący w bardzo syntetyczny sposób ewolucję wsi i rolnictwa w Polsce w latach 1918–2018. Wątki historyczne występują też w innych rozdziałach raportu, zwłaszcza w rozdziale 3, o społecznościach wiejskich, i w rozdziale 8, o organizacjach pozarządowych na wsi.

Źródło finansowania: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Nazwa projektu: Polska Wieś - raport o stanie wsi

ISBN: 978-83-7383-953-3

Data publikacji: 19.06.2018

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 247

Rodzaj materiału: Raport o stanie wsi

Format: pdf

Opis

W raporcie zamieszczone zostały rozdziały próbujące odpowiedzieć na bardzo ważne pytania o stan wsi, jej problemy, przekształcenia i osiągnięcia. Do takich pytań należą: jak zmienia się struktura ludności wsi, z czego utrzymuje się ludność wiejska i jaki jest zakres ubóstwa na wsi, jakie są główne problemy społeczne na wsi i jak zmienia się jej struktura społeczna, jak wygląda „polityczna mapa wsi”, na czym polegają główne przemiany w polskim rolnictwie i jakie są tego rezultaty? Ze względu na szczególny kontekst jubileuszowo-historyczny raportu Polska wieś 2018, zamieszczony w nim został specjalny rozdział prezentujący w bardzo syntetyczny sposób ewolucję wsi i rolnictwa w Polsce w latach 1918–2018. Wątki historyczne występują też w innych rozdziałach raportu, zwłaszcza w rozdziale 3, o społecznościach wiejskich, i w rozdziale 8, o organizacjach pozarządowych na wsi.
Interdyscyplinarne podejście do tematyki polskiej wsi
Odbiorcy:
rolnicy
mieszkańcy wsi
przedstawiciele instytucji naukowych
przedstawiciele instytucji publicznych, przedstawiciele instytucji samorządowych
Tagi:

Inne publikacje z 2018