Polska Wieś 2020. Raport o stanie wsi.

Polska Wieś 2020. Raport o stanie wsi.

10.06.2020
3 minuty czytania

 

Szanowni Państwo,

Mija 20 lat od opublikowania interdyscyplinarnego dzieła „Polska wieś 2000. Raport o stanie wsi”. Od pierwszego wydania tego raportu systematycznie, co  dwa lata, oddajemy do rąk czytelników autorski opis stanu wsi. Zapraszani autorzy na podstawie wyników badań naukowych oraz dostępnych danych  statystycznych przedstawiają swoją diagnozę i ocenę wybranych aspektów życia wiejskiego.

Mamy przyjemność poinformować, że już po raz jedenasty przygotowaliśmy raport monitorujący zmiany, jakie zachodzą na polskiej wsi i w polskim  rolnictwie. Do tej pory ukazało się dziesięć raportów w tej serii (2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014,2016,2018). Opracowanie i wydanie  raportu od początku finansowane jest przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Każda edycja naszego raportu stanowi samodzielną całość.  „Polska wieś 2020. Raport o stanie wsi” to kolejna edycja publikacji prezentującej zmieniający się obraz polskiej wsi i rolnictwa. Tegoroczna publikacja  jest  w języku polskim z tłumaczeniem na język angielski pierwszego rozdziału będącego swego rodzaju syntezą całości.

Jak w każdym dotychczasowym wydaniu, tak i w tym, staramy się wybierać tematy ważne, dające rzetelny i możliwie wszechstronny opis stanu wsi.  Nasze raporty, są w Polsce unikatowym przedsięwzięciem badawczym i wydawniczym, ze względu na swą kompleksowość i interdyscyplinarność. Tworzy  je grono znakomitych specjalistów z różnych instytucji i ośrodków naukowych o zróżnicowanym spojrzeniu na zachodzące procesy.

W miarę możliwości zachowujmy tradycyjny już układ rozdziałów. Czytelnik znajdzie w nich informacje i analizy poświęcone demografii, życiu  społecznemu, rolnictwu, znaczeniu dla tego sektora członkostwa w Unii Europejskiej, poziomowi życia na wsi oraz analizie politycznych wyborów  mieszkańców wsi. Wracamy do kwestii biedy i ubóstwa na wsi, które nie zniknęły z wiejskiego pejzażu, a w ostatnich latach nawet nasiliły się. Raport ze  swej istoty jest opisem stanu lub rejestrem zdarzeń minionych, ale w jego ostatnim rozdziale, w pewnym sensie spoglądamy w przyszłość. Zastanowimy  się, które ze zjawisk czy trendów obecnych dzisiaj na polskiej wsi, mają szanse odegrać istotną rolę w jej przemianach i wejść do głównego nurtu życia i  pracy  mieszkańców obszarów wiejskich. Wiejskość, jaką znaliśmy przez ostatnie dziesięciolecia, zanika. Ale nie znika wieś, staje się inna, a jaka będzie,  zależy od tego, które z trendów rozwojowych będą się umacniały.

Tegoroczny raport oddajemy do rąk czytelników w szczególnym czasie,  prezentując fotografię polskiej wsi  przed dużą zmianą. Rozwijająca się pandemia koronawirusa COVID-19 zmienia nasze życie z dnia na dzień. Wieś po pandemii też będzie inna, i to w wielu wymiarach. Pandemia i zastosowane środki do jej zatrzymania zmieniają świadomość obywateli, zamrażają więzi społeczne i przerywają liczne powiązania ekonomiczne globalnej gospodarki. Zmiany te już odbijają się na polskim rolnictwie i generują pierwsze negatywne skutki. Tego rodzaju kryzys, to też znakomita okazja na wprowadzenie, czy wsparcie zmian pozytywnych. Obyśmy tej okazji nie zmarnowali.

W tym roku planujemy zaprezentować wyniki naszej pracy w formie wirtualnej 18 czerwca 2020 r. W siedzibie Fundacji będą redaktorzy naukowi prof. dr hab. Jerzy Wilkin i dr Andrzej Hałasiewicz oraz  recenzent naukowy raportu prof. dr hab. Marek Kłodziński. Autorzy poszczególnych rozdziałów będą uczestniczyli w dyskusji wirtualnie i tą drogą odpowiedzą na pytania zadawane przez  publiczność uczestniczącą w spotkaniu w trybie on-line.

W celu rejestracji na konferencję prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z panem  Jakubem Zielińskim  (j.zielinski@fdpa.org.pl; 695 116 110).

 

Monika Szymańska, Prezes FDPA

Prof. Jerzy Wilkin, redaktor naukowy raportu

Dr Andrzej Hałasiewicz, redaktor naukowy raportu

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł