Prezentacje z konferencji "Ochrona wód jako element zrównoważonego rolnictwa. Wyzwania w kształceniu młodych rolników w aspekcie nowej Wspólnej Polityki Rolnej i zmian klimatu."

en

Prezentacje z konferencji "Ochrona wód jako element zrównoważonego rolnictwa. Wyzwania w kształceniu młodych rolników w aspekcie nowej Wspólnej Polityki Rolnej i zmian klimatu."

Autorzy:
Katarzyna Izydorczyk
Wojciech Krawczyk
Tomasz Piechota
Marek Rudziński
Grzegorz Dziubanek
Agnieszka Kowalczyk
Anna Klisowska
Ewa Burszta-Adamiak
Beata Grabowska

Źródło finansowania: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Nazwa projektu: Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu

Rok wydania: 2023

Rodzaj materiału: Prezentacja

Opis

.

 Prezentacje z konferencji dla nauczycieli szkół rolniczych, "Ochrona wód jako element zrównoważonego rolnictwa. Wyzwania w kształceniu młodych rolników w aspekcie nowej Wspólnej Polityki Rolnej i zmian klimatu.", która odbyła się w dniach 09-10 marca 2023 r. w Warszawie w ramach operacji pn. „Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu

Pakiet prezentacji zawiera:

„Wyzwania w edukacji młodych rolników w zakresie zrównoważonych metod produkcji rolniczej w związku z koniecznością adaptacji do zmian klimatu i w kontekście polityk krajowych i europejskich” - Anna Klisowka

„Zmiany klimatu a rolnictwo” - dr Wojciech Krawczyk

,,Rola rolnika w ochronie zasobów wodnych i różnorodności biologicznej" - dr hab. inż. Tomasz Piechota

„Zasoby wodne w Polsce” - dr hab. Katarzyna Izydorczyk

„Ochrona wód wobec nowych wyzwań klimatycznych ” - dr hab. Katarzyna Izydorczyk

Zmiany klimatu i ochrona środowiska w procesie nauczania  w zawodach rolniczych, wyzwania dla rolników, zmiany w procesie kształcenia” - mgr inż. Marek Rudziński

Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym - wprowadzenie” - dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak

Wpływ zanieczyszczenia wód pochodzących ze źródeł rolniczych na zdrowie człowieka” - dr hab. n. o zdr. Grzegorz Dziubanek

Dobre praktyki rolnicze zmierzające do ograniczenia zanieczyszczeń ze źródeł rolniczych – produkcja roślinna - dr hab. inż. Tomasz Piechota

„Dobre praktyki w produkcji zwierzęcej ograniczające zanieczyszczenie wód” - dr Wojciech Krawczyk

„Ograniczanie zanieczyszczeń wód poprzez opracowanie i wdrażania ekohydrologicznych rozwiązań opartych na przyrodzie dla ograniczania rolniczych zanieczyszczeń obszarowych” - dr hab. Katarzyna Izydorczyk

Ocena stanu ekologicznego wód powierzchniowych – w obliczu zmian klimatycznych - dr inż. Beata Grabowska

„ Zagospodarowanie wód opadowych w indywidualnym gospodarstwie rolnym – rozwiązania i efektywność ich działania na tle krajowych uwarunkowań meteorologicznych/opadowych ” - dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak

„ Sposoby poprawy retencji wodnej w glebie. Wpływ dodatków doglebowych na poprawę struktury gleb ” - Agnieszka Kowalczyk

Odbiorcy:
nauczyciele szkół rolniczych

Inne publikacje z 2023

Inne publikacje z Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu