Relacja - Konwersatorium "Stereotypy i obawy wobec obcych" w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej

en

Relacja - Konwersatorium "Stereotypy i obawy wobec obcych" w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej

W dniu 6 czerwca w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce odbyła się uroczystość wręczenia nagród X edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” oraz Konwersatorium FDPA „Polska Wieś w XXI Wieku” – „Stereotypy i obawy wobec obcych”.

18.06.2019
2 minuty czytania

   

Zebranych gości powitał Witold Naturski, Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, podkreślający w swoim wystąpieniu, że ten konkurs już od już od 10 lat wspiera mieszkańców polskiej wsi polską wieś. Wspominał że tereny wiejskie to głównie rolnictwo, ale nie tylko. Należy zwracać uwagę na wszystkie aspekty tego, co jest związane z obszarami wiejskimi, patrzeć w sposób całościowy, z szeroka perspektywą – czego pokreśleniem jest chociażby dwufilarowość wspólnej polityki rolnej.

Monika Szymańska, prezes Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) podkreślała, że dziesięciolecie konkursu zbiegło się z czasem, w którym świętowane są również  inne jubileusze – 30-lecie wolnej Polski oraz 15-lecie naszej obecności w Unii Europejskiej. Promując poprzez konkurs dorobek kulturowy polskiej wnoszony jest wkład w europejskie dziedzictwo kulturowe.

Wręczenia nagród oraz podsumowanie X edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” jak również i historii konkursu dokonał prof. dr hab. Jerzy Wilkin. W tym roku w kategorii pierwszej, obejmującej prace naukowe, popularno-naukowe i inne prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi nagrodę główną przyznano pani Elwirze Wilczyńskiej za pracę pt. „Diabli z czubami” – Niemcy oczami polskich chłopów w XIX i na początku XX wieku. Wyróżniono też pracę pani Pauli Mikołajczyk pt. „Sytuacja finansowa gospodarstw ogrodniczych w Polsce”. W kategorii drugiej, w której złożono prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) nie przyznano nagrody głównej. Wyróżniono natomiast pracę pani Haliny Niziołek, pt. „A nam się śniło latanie!”.

   

Prezentacji i oceny zwycięskiej pracy dokonała prof. dr hab. Izabella Rylska, już na wstępie zaznaczając, że rzadko się zdarza, żeby mogła z tak pełnym przekonaniem powiedzieć, że dzięki konkursowi miała okazję przeczytać bardzo dobrą książkę, nawet wybitną. Podkreślała walory strony merytorycznej, ale również językowej publikacji. Wspominała, że wartością tej pracy jest szczegółowa i głęboko drobiazgowo potraktowana analiza materiałów źródłowych, pokazująca jak można łączyć pewne perspektywy i punkty widzenia. Prof. dr hab. Izabella Rylska uznała publikację za bardzo inspirującą naukowo.

Prezentacji książki „Diabli z czubami” – Niemcy oczami polskich chłopów w XIX i na początku XX wieku dokonała jej autorka, dr Elwira Wilczyńska, szczegółowo wyjaśniając ramy historyczne pracy, wyjasniając jej rodowód etnograficzny i opisując zmagania związane z materią źródła.

   

Kolejne z wystąpień dotyczyło relacji polsko-niemieckich. Dr Agnieszka Łada, Dyrektor Programu Europejskiego z Instytutu Spraw Publicznych zaprezentowała temat dotyczący wzajemnego postrzegania się Polaków i Niemców na przestrzeni lat. Wyniki badań zostały zaprezentowane w oparciu o Barometr Polska-Niemcy, jest projektem, który cyklicznie gromadzi i publikuje opinie Polaków i Niemców o stanie stosunków polsko-niemieckich i bieżących wyzwaniach.

Całość zakończyła dyskusja, która udowodniła, że temat stereotypów i obawy wobec obcych jest zagadnieniem szerokim, mocno zależnym od stosunków politycznych i uwarunkowań historycznych.

Zapraszany do obejrzenia relacji.
Autor nagrania: P. Subotkiewicz witrynawiejska.org.pl

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł