Relacja z promocji Raportu „ Polska wieś 2020. Raport o stanie wsi”

en

Relacja z promocji Raportu „ Polska wieś 2020. Raport o stanie wsi”

18.06.2020
2 minuty czytania

„Polska wieś 2020. Raport o stanie wsi”

 

Jakie są trendy demograficzne i społeczne?  Co dzieje się na wsi i jak zmienia się sytuacja w naszym rolnictwie? Jakie są wybory polityczne mieszkańców wsi? Takie i wiele innych pytań padało podczas wirtualnej prezentacji najnowszego raportu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa „Polska wieś 2020. Raport o stanie wsi”.

Na wsi następują bardzo głębokie przemiany. Z jednej strony, występuje wiele korzystnych procesów i zjawisk. Dynamicznie rozwija się rolnictwo, czego potwierdzeniem jest rosnąca produkcja i eksport, dobrze wykorzystywane są środki pochodzące z Unii Europejskiej. Z drugiej zaś strony, wyludnianie się wielu wsi, starzenie się społeczności wiejskich zanik usług publicznych i komercyjnych, brak połączeń komunikacyjnych wielu miejscowości, to tylko wybrane przejawy zmian negatywnych. Wiejskość, jaką znaliśmy przez ostatnie dziesięciolecia zanika. Ale nie znika wieś, staje się inna, Kolejne raporty starają się uchwycić, opisać i wyjaśnić zachodzące zmiany.

Redaktorzy naukowi Raportu, prof. Jerzy Wilkin i dr Andrzej Hałasiewicz z zespołem autorów, kontynuując już dwudziestoletnią tradycję, zawarli w raporcie analizę sytuacji i obraz przemian demograficznych, społeczno-gospodarczych wsi i politycznych wyborów jej mieszkańców. Zachowanie podobnego układu od pierwszego wydania, pozwala czytelnikowi śledzić procesy  w 20-to letniej perspektywie. W tym tomie powraca tematyka ubóstwa na wsi, która pojawiła się w pierwszej edycji Raportu w 2000 r. Bieda niestety nie znika, nieco zmienia się jej skala i oblicze i  należy się obawiać, że w konsekwencji pandemii, również wiejskie ubóstwo będzie się rozszerzało.

Raport ze swej istoty jest opisem stanu lub rejestrem zdarzeń minionych, ale w jego ostatnim rozdziale, w pewnym sensie autor spogląda w przyszłość, zastanawiając się, które ze zjawisk czy trendów obecnych dzisiaj na polskiej wsi, mają szanse odegrać istotną rolę w jej przemianach i wejść do głównego nurtu życia i pracy  mieszkańców obszarów wiejskich.

Bez intencji wydawcy i autorów, oddany do rąk czytelników raport nabrał szczególnego znaczenia. Rozwijająca się w pierwszych miesiącach  2020 r. pandemia koronawirusa COVID-19 zmienia nasze życie z dnia na dzień. Wieś też będzie inna, i to w wielu wymiarach. Nie ma już chyba wątpliwości, że pandemia i zastosowane środki do jej zatrzymania zmieniają świadomość obywateli, zamrażają więzi społeczne i przerywają liczne powiązania ekonomiczne globalnej gospodarki. Powstał więc swego rodzaju obraz przed głęboką i szybko zachodzącą zmianą. Pandemia pokazuje, że urbanizacja której przyspieszenie następuje, jest pułapką zmniejszającą odporność na kryzysy takie jak ten. Wiejskość z mniejszą koncentracją mieszkańców, rozproszonym osadnictwem, i lepszym klimatem ma swoje zalety. Być może, paradoksalnie, po pandemii będziemy mieli powrót do korzeni, powrót na wieś i wiejskość się umocni. Jeśli tak się stanie, to będzie to inna wieś niż obecnie.

W wirtualnej prezentacji raportu uczestniczyli redaktorzy naukowi i zespól autorów. W żywej, chociaż zdalnej dyskusji uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych, gospodarczych i instytucji publicznych. Debata umożliwiła bardzo ciekawą wymianą poglądów i opinii na temat szerokiego wachlarza wyzwań, przed jakimi stoi wieś i jej mieszkańcy

Raport wydany jest w języku polskim, ale z tłumaczeniem na język angielski rozdziału będącego swoistą syntezą całości. Raport jest udostępniony bezpłatnie na stronach internetowych FDPA. https://www.fdpa.org.pl/raport-polska-wies-2020-raport-o-stanie-wsi

Wcześniejsze edycje raportu  do pobrania ze strony:  www.fdpa.org.pl/5,biblioteka

Kontakt z redaktorami naukowymi raportu: polskawies@fdpa.org.pl


Poprzedni artykuł Następny artykuł