Relacja z seminarium w Ostrołęce

en

Relacja z seminarium w Ostrołęce

28.04.2023
2 minuty czytania

 

W dniach 24-25 kwietnia 2023r. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zorganizowała seminarium pn. Jakość żywności jako kierunek rozwoju rolnictwa UE. Systemy produkcji żywności certyfikowanej – cele, szanse i ograniczenia”, w ramach projektu „Europejski Zielony Ład – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa” finansowanego ze środków Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2022–2023.

Seminarium odbyło się w Ostrołęce i uczestniczyło w nim 30 osób, w tym przedstawiciele: MRiRW, IJHARS, WIJHARS, KOWR, Urzędów Marszałkowskich, doradztwa rolniczego, środowisk naukowych, rolników, przedstawicieli branży przetwórstwa rolno-spożywczego, Izb Rolniczych, organizacji wspierających zrównoważoną produkcję rolniczą.

Pierwszego dnia seminarium zaprezentowano szereg referatów, które poruszały zagadnienia związane ze zmianami w sposobie żywienia człowieka i wpływem żywności na zdrowie społeczeństw, zagrożeniami jakości zdrowotnej żywności, jakością artykułów rolno-spożywczych w Polsce, znaczeniem jakości żywności w strategiach i polityce rolnej UE, systemami jakości żywności oraz ekonomiczną efektywnością rolnictwa ekologicznego.

Drugiego dnia uczestnicy seminarium mieli okazje odwiedzić przedsiębiorstwo Agrana Fruit sp. z o.o. zajmujące się przetwórstwem owoców, gdzie zaprezentowane zostały systemy zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności. Drugim punktem wizyty studyjnej była Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy Zakład w Ostrołęce i prezentacja produkcji ekologicznych wyrobów mlecznych oraz Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Oba zakłady zaprezentowały najwyższe standardy w produkcji żywności oraz praktyczne aspekty wdrożenie, utrzymania i rozwoju Systemów Jakości i posiadania związanych z tym certyfikatów.

W trakcie seminarium zaakcentowano niekorzystne zmiany w sposobie odżywiania się Polaków, czego wyrazem jest wzrost spożycia węglowodanów i żywności przetworzonej. Podkreślano ponadto, że w ostatnich latach zaobserwowano zmniejszenie zainteresowania Polaków jakością żywności i kierowanie się przez nich podczas dokonywania decyzji zakupowych produktów spożywczych w głównej mierze ceną. Zaznaczono ponadto, że zagrożenia żywności pojawiają się, gdy występują nieprawidłowości w nadzorze wewnętrznym (w zakładach produkcyjnych) oraz zewnętrznym (urzędowym).

Podczas spotkania w Ostrołęce szczególną uwagę zwrócono na rolnictwo ekologiczne. Zgodnie z opiniami uczestników jego istotą powinno być wytwarzanie żywności na rynek. Stąd należy wdrażać działania pozwalające przede wszystkim na zapewnienie odpowiedniego udziału produkcji ekologicznej w krajowej produkcji rolniczej, a w mniejszym zakresie na dążenie do zwiększenia odsetka gruntów przeznaczonych na uprawy ekologiczne. Może być to jednak utrudnione w warunkach obserwowanego obecnie na rynku zmniejszenia zainteresowania konsumentów żywnością ekologiczną.


Poprzedni artykuł Następny artykuł