Relacja z seminarium w Toruniu

en

Relacja z seminarium w Toruniu

06.06.2023
3 minuty czytania

W dniach 23-24 maja 2023r. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zorganizowała seminarium pn. „Precyzyjne i inteligentne rolnictwo - stan obecny i perspektywy” w ramach projektu „Europejski Zielony Ład – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa” finansowane ze środków Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2022–2023.

Seminarium odbyło się w Toruniu i uczestniczyło w nim 45 osób, w tym przedstawiciele: MRiRW, KOWR, środowisk naukowych, rolników, przedstawicieli branży producentów maszyn rolniczych i systemów informatycznych z zakresu precyzyjnego rolnictwa, doradztwa rolniczego, organizacji wspierających zrównoważoną produkcję rolniczą.

Pierwszego dnia seminarium zaprezentowano szereg referatów, które poruszały zagadnienia związane z precyzyjnym rolnictwem w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Prelegenci przedstawili szereg funkcjonujących już rozwiązań , jak np. bezobsługowe systemy diagnostyki oraz zarządzania stadem w fermach zwierzęcych, systemy umożliwiające stosowanie zmiennych dawek nawozowych, umieszczone pod wspólnym hasłem „ Variable Rate Application”, czy też  rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencje do poprawy jakości systemów automatycznej uprawy gleby. Zaprezentowano także wpływ nowych technik stosowanych w biotechnologii na cechy użytkowe otrzymywanych roślin i zwierząt.

W sesji referatowej przedstawiono również dwa referaty dotyczące pilotażowych projektów realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  wspólnie z NASK. Omówiono w nich m.in. rozwiązania dotyczącego paszportyzacji żywności oraz zasad i narzędzi umożliwiających budowanie systemu selektywnego pozyskiwania i transferu danych, w tym efektywne śledzenie i identyfikowanie informacji dotyczących wybranych produktów rolno- żywnościowych na kluczowych etapach łańcucha dostaw, a także projekt budowy sytemu satelitarnego monitorowania upraw rolnych na obszarze Polski.

W drugim dniu seminarium odbył się wyjazd studyjny. Pierwszym gospodarstwem odwiedzonym przez uczestników seminarium była Stadnina Koni w Nowych Jankowicach, gdzie zaprezentowano rozwiązania techniczne dotyczące robotów polowych. Przedstawiciele współpracujących z gospodarstwem firm opowiedzieli o możliwościach wykorzystywanych w praktyce bardzo precyzyjnych systemów opartych na GPS podczas obsługi maszyn i urządzeń pracujących w polu. Uczestnicy seminarium mieli też okazję wysłuchać prezentacji na temat  stosowanego w gospodarstwie zmiennego dawkowania nasion i nawozów oraz nowoczesnych technologii do tego używanych. Druga cześć spotkania w Jankowicach dotyczyła zapoznania się z praktycznie wykorzystywanymi rozwiązaniami rolnictwa precyzyjnego w uprawach roślinnych i produkcji zwierzęcej.

Drugim gospodarstwem odwiedzonym 24 maja była farma mleczna zlokalizowana we wsi Frydrychowo koło Kowalewa Pomorskiego. Właściciele gospodarstwa państwo Iwona i Przemysław Kawula, zaprezentowali fermę bydła wyposażoną w najnowocześniejsze systemy automatyzacji hodowli. Szczególnym wskaźnikiem zaawansowania technologicznego farmy o obsadzie około 200 sztuk bydła jest zaangażowanie 2 osób w pełna obsługę hodowli. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu systemów teledetekcji stanu zwierząt oraz systemu robotów udojowych o zadających paszę.

W czasie dyskusji prowadzonej pierwszego i drugiego dnia seminarium uczestnicy podkreślali korzyści wynikające ze stosowania narzędzi rolnictwa precyzyjnego. W swoich wypowiedziach wskazywano na problemy aplikacji rozwiązań rolnictwa precyzyjnego do małych gospodarstw rolniczych. W dyskusji aktywny udział wzięli przedstawiciele firm związanych z dystrybucją tego typu rozwiązań, którzy zwrócili uwagę, że ograniczeniem we wprowadzaniu rozwiązań rolnictwa precyzyjnego jest nie tyle obszar gospodarstwa, ale jego struktura upraw i wiedza samych rolników. Szczególny nacisk położono w wypowiedziach na konieczność działań edukacyjnych w tym zakresie.

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł