Społeczna pasieka

en

Społeczna pasieka

11.05.2016
2 minuty czytania

Inicjatywa: „Społeczna pasieka”
Pomysłodawca: Stowarzyszenia Monar
Lokalizacja: Sobolew
Termin realizacji: 02/2016-10/2016

Opis napotkanego problemu: Sytuacja pszczół w całym kraju jest trudna. Stowarzyszenie Monar – posiada nieruchomość, która jest niewykorzystana, a która jednocześnie może stać się idealnym miejsce pod pasiekę. Podopieczni Stowarzyszenia Monar to osoby bezdomne i najuboższe, które wymagają aktywizacji zawodowej. Istnieje również silna potrzeba walki z wykluczeniem społecznym i integracja społeczności lokalnej.

Teren przeznaczony pod realizację inicjatywy

Teren przeznaczony pod realizację inicjatywy

Działania:
• spotkanie wprowadzające uczestników do projektu oraz zakup uli;
• założenie uprawy roślin miododajnych – ślazówki turyngskiej;
• postawienie zakupionych uli i zasiedlenie ich pszczołami pod opieką profesjonalisty;
• warsztaty „Życie rodziny pszczelej”, „Zasady i terminy prac w pasiece”, „Miodobranie”, „Rozmnażanie i hodowla matek pszczelich”, „Zamkniecie sezonu”;
• „Pszczela Impreza” – pierwsze miodobranie;
• zbiór nasion i suchej masy z plantacji ślazówki turyngskiej.

Rezultaty: bezpośredni uczestnicy uzyskają wiedzę na temat prowadzenia pasieki i pozyskiwania miodu oraz zakładania uprawy Ślazówki Turyngskiej i innych roślin miododajnych. Osoby te, dotychczas wykluczone społecznie i zawodowo zostaną zaktywizowane i będą odpowiedzialne za opiekę nad ulami oraz poznają nowe metody wykorzystania potencjału terenów wiejskich. Ponadto w ramach inicjatywy zostanie zwiększona populacja pszczoły miodnej, powstanie pożytek pszczeli, z którego będą korzystać również dzikie zapylacze. Owady przyczynią się do zwiększenia zapylania roślin w najbliższej okolicy (dzikie rośliny, ogródki przydomowe, uprawy rolnicze), a popularyzacja pszczoły i zwiększenie jej populacji poprawi stan środowiska naturalnego.

Inicjatywa „Społeczna pasieka” Stowarzyszenia Monar jest realizowana w ramach projektu „Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – razem dla środowiska” Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

W ramach przedsięwzięcia "Społeczna pasieka" założona została uprawa roślin miododajnych na powierzchni 1 ha w Sobolewie.

Na terenie MONARU ustawiono 7 uli z rojami, które wraz z wyposażeniem zostały zakupione w ramach projektu.

Zakupiono bluzy pszczelarskie, dłuto, wnienkę do odsklepiania, miodarkę i podkurzacz.

W ramach działań edukacyjnych zorgaznizowano warsztaty dla podopiecznych Stowarzyszenia MONAR w Sobolewie oraz "pszczelą imprezę" MIODOBRANIE.

Odbyło się pięć warsztatów tematycznych:

1. "Życie rodziny pszczelej" - przegląd kondycji rodziny w sezonie

2. "Zasady i terminy prac w pasiece" - opis sprzętu, zasady panujące w pasiece, przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy, harmonogram prac w pasiece.

3. "Rozmnażanie i hodowla matek pszczelich"

4. "Miodobranie"

5. "Zamknięcie sezonu" - przygotowanie pasieki do zimy, leczenie pszczół, harmonogram prac w zimie


Poprzedni artykuł Następny artykuł