Szkolenie dla pracowników WIOŚ

Szkolenie dla pracowników WIOŚ

{[description]}

Szkolenie dla pracowników WIOŚ

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 17 i 18 czerwca 2019 odbyło się 2-dniowe szkolenie pn. „Wdrażanie Programu Azotanowego” dla przedstawicieli Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska. Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji pracowników WIOŚ, przeprowadzających kontrole przestrzegania założeń Planu Azotanowego w gospodarstwach rolnych.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w ramach projektu „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obejmowało one 14 godzin i wzięło w nim udział 36 pracowników różnych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska. Prowadzącymi szkolenie byli :

Marek Kryszroforski z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, o. Radom,

Dr Wojciech Krawczyk z Instytutu Zootechniki, Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach.

Część teoretyczna szkolenia rozpoczęła się od ogólnego wprowadzenia uczestników szkolenia w tematykę problemu zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego. Przedstawione zostały główne źródła nadwyżki tego pierwiastka w wodach powierzchniowych i podziemnych, jego wpływ na biocenozę wodną, sposoby ograniczenia jego spływu oraz metody racjonalnego gospodarowania nawozami zawierającymi azot. Omówiona została zasada cross-compliance czyli zasada wzajemnej zgodności. Jest to  zbiór wielu zasad stanowiących jednak tylko część przepisów obowiązujących w Polsce i dotyczących, mniej lub bardziej, gospodarstw rolnych.

Następnie omówione zostały obowiązujące regulacje prawne wynikające z przyjęcia Programu Azotanowego. Uwaga została zwrócona na nowe obowiązki narzucone na rolników, zarówno tych prowadzących gospodarstwa  które są poza systemem tzw., małych gospodarstw i mają powyżej 10ha gruntów lub 10 DJP zwierząt, jak i na posiadaczy tych mniejszych . Nowe obowiązki dotyczą prowadzenia dokumentacji: ewidencji nawożenia, umów przekazywania nawozów naturalnych, obliczeń maksymalnych dawek nawożenia lub planów nawozowych.

Kolejna część szkolenia dotyczyła podstaw produkcji zwierzęcej. Przybliżono uczestnikom sposób: sporządzania obrotu stada, obliczania sztuk przelotowych zwierząt gospodarskich i stanu średniorocznego tych zwierząt. W tej części pojawiła się również tematyka produkcji nawozów naturalnych, podkreślone zostały obostrzenia wynikające z Programu Azotanowego w kwestii ich stosowania.

Następny segment merytoryczny dotyczył podstaw nawożenia głównych upraw rolniczych. Przedstawione zostały metody wyliczania odpowiednich ilości nawozów azotowych, które pozwalają osiągnąć optymalne plony, nie prowadząc do przenawożenia gleby. Uczestnicy zostali także zapoznani ze sposobami dobierania odpowiednich rodzajów nawozów bo określonych, najpopularniejszych upraw oraz jak łączyć je z efektywnym nawadnianiem.

Ostatnią częścią dnia pierwszego szkolenia było zaznajomienie słuchaczy z obsługą specjalistycznych aplikacji, służących do obliczeń obrotów stada, produkcji nawozów naturalnych, planu nawozowego i maksymalnych dawek nawozów. Ta część odbyła się w formie warsztatów, po których uczestnicy mogli zapisać i przekazać prowadzącym pytania, problemów do rozwiązania czy pojawiających się wątpliwości uczestników.

Dzień drugi szkolenia rozpoczął się od warsztatów z aplikacjami liczącymi. Rozwinięte zostały kompetencje uczestników, które zdobyli na warsztatach poprzedniego dnia. Duży nacisk został położony na praktyczne ćwiczenia obsługi takich aplikacji.

Następnie uczestnicy mogli samodzielnie pracować z aplikacjami liczącymi. Pozwoliło to na utrwalenie wiedzy i umiejętności o ich działaniu a także na rozwiewanie na bieżąco wszelkich wątpliwości pojawiających podczas pracy z aplikacjami.

Ostatnią częścią szkolenia była burza mózgów. Uczestnicy zgłaszali swoje spostrzeżenia, krytyki i wątpliwości. Prowadzący wyjaśnili wszelkie niejasności oraz odpowiadali na pytania zadane pisemnie przez słuchaczy dnia poprzedniego.

 

X
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.