Tydzień Rolnictwa Ekologicznego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

en

Tydzień Rolnictwa Ekologicznego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

08.02.2023
3 minuty czytania

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach zaprosił Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wraz z partnerami do uczestnictwa w Tygodniu Rolnictwa Ekologicznego, który odbył się w terminie od 30 stycznia do 3 lutego 2023 r.

Fundacja wraz Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN opracowała program zajęć edukacyjnych, które zaprezentowaliśmy podczas Tygodnia Rolnictwa Ekologicznego.

Naszych ekspertów przywitała Pani Dyrektor Beata Magdziak. Następnie Pani Ewa Stygienko reprezentująca Fundację zrobiła wprowadzenie informując, że zajęcia odbywać się będą w ramach projektu LIFE Pilica i jego działań edukacyjno-informacyjnych. Poinformowała również o nadchodzących wydarzeniach adresowanych do uczniów tj. o konkursach, nagrodach, szkoleniach, a także o bazie materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie internetowej Fundacji.  

Podzieliliśmy młodzież na 4 grupy 15 osobowe, które uczestniczyły rotacyjnie w różnych zajęciach tematycznych:

I PUNKT EDUKACYJNY Zachowanie bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym

 

Zajęcia te były prowadzone przez Katarzynę Krakowską, naszego eksperta z zakresu bioróżnorodności, na co dzień Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Pani Dyrektor Krakowska opowiedziała o roli bioróżnorodności, potrzebie  zachowania równowagi w ekosystemie, o konsekwencjach jej braku i o praktykach, które temu służą. Była mowa o ostojach bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym. Prezentacja, którą przygotowała nasza ekspertka zawierała szereg zagadek dla uczniów. Zachęceni przez prowadzącą uczniowie naśladowali odgłosy zwierząt, głównie ptaków i gadów, a także rozpoznawali gatunki po cechach wizualnych. Młodzież była bardzo aktywna. Za ich zaangażowanie rozdawane były drobne nagrody.

 

 

II PUNKT EDUKACYJNY Gospodarstwo rolne bezpieczne dla środowiska i dla nas — studium przypadku

 

Warsztaty poprowadziła Pani Aleksandra Góralczyk reprezentująca naszego partnera w projekcie LIFE Pilica  - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN

Podczas zajęć Pani Góarlaczyk mówiła o wpływie produkcji rolnej na środowisko. Grupa analizowała, jakie metody zastosować we skazanym przez prowadzącą gospodarstwie rolnym w celu ograniczenia zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych.

 

 

III PUNKT EDUKACYJNY ROLNICTWO EKOLOGICZNE

W trzecim punkcie edukacyjnym zajęcia były prowadzone przez Panią Ewę Kłosińską, na co dzień doradcę rolnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Pani Kłosińska zaprezentowała uczniom zmiany, które są planowane   w ramach nowych polityk krajowych i europejskich. Przedstawiła założenia Wspólnej Polityki Rolnej i prognozy dla rolnictwa ekologicznego. Omówiła zalety prowadzenia gospodarstwa ekologicznego, a także obowiązki dla rolników, które z tego wynikają. Wskazała bariery, które ograniczają rolnictwo ekologiczne, ale również przedstawiła uczniom możliwości wsparcia finansowego dla produkcji ekologicznej. Prezentacja zawierała informację o ekoschematach, w ramach których rolnicy mogą otrzymać wsparcie w postaci dopłat bezpośrednich. Ten rodzaj wsparcia finansowego szczególnie zainteresował uczniów, którzy zadawali naszej ekspertce szereg pytań.

 

 

 

IV PUNKT EDUAKCYJNY Azot - korzyści dla rolnictwa, zagrożenie dla wody

 

Warsztaty poprowadziła Pani Aleksandra Chamerska reprezentująca naszego partnera w projekcie LIFE Pilica  - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN

Pani Chamerska rozpoczęła zajęcia od omówienia wpływu zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych na środowisko wodne a następnie wraz z uczniami wykonała badanie jakości wody tj. oznaczenia ilości azotanów w próbkach wody. Na koniec zajęć ekspertka przeprowadziła krótki test wiedzy. Chęć zdobycia najwyższej liczby punktów zagwarantowała pełne zaangażowanie uczniów.

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł