V Edycja

en

V Edycja

04.11.2021
2 minuty czytania

NADESŁANE PRACE

W V edycji konkursu wpłynęło 41 prac: 12 w pierwszej oraz 29 w drugiej kategorii. Obecnie trwają prace Kapituły Konkursowej nad ich oceną.

Liczba nadesłanych opracowań wskazuje na silną potrzebę tworzenia inicjatyw, które będą podejmować problematykę zarówno historycznego i kulturowego dziedzictwa obszarów wiejskich jak i ich przyszłości. Autorzy prac konkursowych to nie tylko przedstawiciele świata nauki, artyści, ekolodzy, studenci badający zjawiska społeczne, regionaliści czy pasjonaci historii, którzy z zamiłowaniem opisują tradycje polskiej wsi z różnych regionów kraju, ale również młodzież.

Autorzy w swoich pracach podjęli min. temat historii i przyszłości rezydencji pałacowych, systemów produkcji i dystrybucji żywności ekologicznej,  zajęli się problematyką ekologii społecznej, podjęli się analizy poezji chłopskiej, a także opisali aspekty kulturowe na obszarach wiejskich. Ponadto, wśród nadesłanych prac znajduje się wiele monografii wsi, osobistych wspomnień, powieści, kronik, artykułów, a nawet zbiór prac malarskich i graficznych.

ROZTRZYGNIĘCIE

k1Kapituła Konkursowa  zdecydowała o przyznaniu nagrody w pierwszej kategorii Panu Wojciechowi Goszczyńskiemu, autorowi pracy doktorskiej „Alternatywne sieci produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności jako nowa forma organizacji rolnictwa europejskiego”. Opracowanie dotyczy socjologii rolnictwa, wsi i konsumpcji.  Przedstawia ona analizę wpływu konsumentów i nowych ruchów społecznych na kształt i charakter systemów produkcji rolnej, zawiera również studium przypadków alternatywnych form rolnictwa w Polsce. „Jest to -  jak zaznaczył w swojej recenzji prof. dr hab. Jerzy Wilkin – bardzo dobra pod względem naukowym i aplikacyjnym rozprawa doktorska. Pokazuje ona nowe funkcje rolnictwa i znaczenie kontekstu społeczno-ekonomicznego, w jakim znalazło się współczesne rolnictwo europejskie. Praca oparta jest na bardzo bogatym materiale empirycznym. Ponadto pokazuje dość dobrze ewolucję europejskiego rolnictwa.”
W drugiej kategorii, w której złożono prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, nie przyznano nagrody.

LAUREACI


Wojciech Goszczyński

5 edycja okladka goszczyn¦üski
Tytuł pracy:
„Alternatywne sieci produkcji, dystrybucji
i konsumpcji żywności jako nowa forma organizacji rolnictwa europejskiego”