W PSP 26 energię oszczędzamy i dlatego zieloną planetę mamy

en

W PSP 26 energię oszczędzamy i dlatego zieloną planetę mamy

11.05.2016
2 minuty czytania

Inicjatywa: „W PSP 26 energię oszczędzamy i dlatego zieloną planetę mamy”
Pomysłodawca: Barbara Żelazowska
Lokalizacja: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 w Radomiu
Termin realizacji: 09/2015-08/2016

Opis napotkanego problemu: Budynek szkoły przez ostatnie kilkanaście lat nie był remontowany. Lampy oświetleniowe znajdujące się na korytarzach i w sanitariatach były przestarzałe i generowały wysokie wydatki za prąd. Wokół szkoły znajduje się duży teren zielony (ok. 25 tys. m2) oraz mini park z różnorodną roślinnością i gatunkami drzew, który wymaga uporządkowania.

Oświetlenie przed wymianą

Oświetlenie przed wymianą

Działania:
• wymiana na korytarzach 62 lamp;
• wymiana kontaktów oraz włączników;
• zakup nasion (rośliny miododajne oraz rodzime) i sadzonek warzyw oraz ziół;
• wykonanie ogródka dydaktycznego;
• wykonanie 15 tabliczek znamionowych z informacją o nazwie gatunku danego drzewa;
• pozyskanie nowych sadzonek drzew i krzewów, grabienie liści, pielenie ogródka warzywno-zielnego – w ramach zajęć z przyrody, godzin wychowawczych;

Planowane rezultaty: Nastąpi poprawa środowiska naturalnego poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku, mniejszej emisji szkodliwych gazów do atmosfery i nasadzeń. Placówka będzie płaciła mniejsze rachunki za energię. Nastąpi poprawa bezpieczeństwa uczniów. Część zajęć z edukacji przyrodniczo-ekologicznej będzie realizowana w terenie, poprzez pielęgnowanie przez uczniów ogródka, zrywanie plonów i przekazywanie ich do kuchni, celem wspólnego spożycia. Uczniowie zostaną też uświadomieni, jak ważna jest ochrona przyrody, szczególnie gatunków chronionych, wpisanych na listę pomników przyrody.

Inicjatywa „W PSP 26 energię oszczędzamy i dlatego zieloną planetę mamy” Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 w Radomiu jest realizowana w ramach projektu „Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – razem dla środowiska” Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

W ramach projektu wymieniono instalację elektryczneą wraz z lampami na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 w Radomiu.

Wykonano ogródek szkolny: przygotowano teren, ogrodzono teren siatką i nasadzono rośliny i zioła. W ramach zajęć z techniki w klasach III-VI w miesiącach maj i czerwiec, warzywa były zbierane przez uczniów a następnie wykorzystywane do przygotowania posiłków (sałatki, surówki). Odbyło się 6 modułów lekcyjnych po 90 min. W zajęciach wzięło udział 57 uczniów.

W dniu 01/06/2016 roku uczniowie klas I-III przygotowywali posiłki m.in. z produktów pochodzących z ogródka szkolnego. W imprezie połączonej z Piknikiem z okazji Dnia Dziecka zatytułowanej „Śniadanie daje moc” udział wzięło 49 uczniów wraz z rodzicami.

Wykonano tabliczki znamionowe z nazwami drzew – 15 sztuk , które umieszono na terenie szkoły. W ramach zajęć w klasach I-III w dniu 25/05/2016 odbyło się lekcja przyrody wraz ze spacerem po parku szkolnym z prelekcją nauczyciela na temat różnorodnych gatunków drzew. Tematem było rozpoznawanie ich po korze i liściach. Dzięki zamontowanym tabliczkom znamionowym uczniowie poznali nazwy drzew polskie i łacińskie. Park w przyszłości posłuży uczniom innych szkół do przeprowadzania lekcji przyrody.


Poprzedni artykuł Następny artykuł