Eko rolnik

en

Eko rolnik

11.05.2016
2 minuty czytania
Eko rolnik

Inicjatywa: „EKO ROLNIK”
Pomysłodawca: Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Łomży
Lokalizacja: Łomża
Termin realizacji: 08/2015-04/2016

Opis napotkanego problemu: Budynek Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Łomży służy jako centrum szkoleniowe, kulturalne oraz towarzyskie. Obecnie posiada starą stolarkę okienną, która jest nieszczelna. Zwiększa to opłaty za ogrzewanie budynku. W pomieszczeniach panują przeciągi. Koszty utrzymania budynku w sezonie zimowym są bardzo wysokie.

Działania:

  • zakup i montaż stolarki okiennej;
  • cykl spotkań dla rolników pt. „Rolnictwo w zgodzie ze środowiskiem naturalnym”

Planowane rezultaty: W budynku zostanie wymienionych 39 okien, co wpłynie na polepszenie stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszeniu zużycia energii. Ponadto zostaną obniżone koszty związane z ociepleniem pomieszczeń w budynku, a okoliczni rolnicy poszerzą swoją wiedzę z zakresu ochrony środowiska naturalnego a rolnictwa.

Inicjatywa „EKO ROLNIK” pomysłu Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Łomży został zrealizowana w ramach projektu „Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – razem dla środowiska” Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

Regionalny Związek Rolników kółek i Organizacji Rolniczych w Łomzy w okrsie od września 2015 roku dokonał wymiany 39 okien w budynku Żwiązku, wpłynęło to na zmniejszenie zuzycia energi i tym samym zmniejszenie zużycia oleju opałowego. Inwestycja przyczyniła się do stworzenia lepszych warunków do prowadzenia działalności edukacyjno-szkoleniowej Związku.

W ramach projektuw okrsie od października do grudnia 2016 roku zostało zorganizowanych 7 szkoleń, w których wzięło udział łacznie 98 osób. Spotkania prowadziła Pani Henryka Janina Mioduszewska - prezes zarządu oraz Pani Bogumiła Roszczyk-Parzych - wiceprezes zarządu RZRKiOR, posiadające uprawnienia doradcy rolnośrodowiskowego i doradcy rolnego.

Podczas spotkań poruszano następujące zagadnienia:

  • Działania Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego,
  • Działania ekologiczne i wpływ na ochronę środowiska,
  • Zasady rolnictwa ekologicznego,
  • Płodozmian w gospodarstwie ekologicznym,
  • Uprawa zbóż w gospodarstwie ekologicznym,
  • Przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednia,
  • Uprawa warzyw i prztwórstwo a żywność ekologiczna.

Szkolenia miały na celu podniesienie śwaidomości społeczeństwa na temat adaptacji do zmian klimatu i wpływu działań człowieka na poprawę stanu środowiska naturalnego.


Poprzedni artykuł Następny artykuł