Warsztaty w Siemczynie

Warsztaty w Siemczynie "WDRAŻANIE PROGRAMU AZOTANOWEGO"

{[description]}

Warsztaty w Siemczynie "WDRAŻANIE PROGRAMU AZOTANOWEGO"

W dniach 22 i 23 stycznia w Siemczynie k. Czaplinka odbyły się warsztaty pn. „Wdrażanie Programu Azotowego” w ramach projektu Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uczestnikami warsztatów było 30 doradców rolnych z Powiatowych Zespołów Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Warsztaty miały na celu zapoznanie doradców rolnych z prawnymi i praktycznymi aspektami gospodarki nawozowej w kontekście obowiązującego od lipca 2019 r. Programu azotanowego.

Uczestniczący w szkoleniu Krzysztof Duszkiewicz , z-ca Dyrektora ZODR podkreślił, że udział doradców w projekcie jest ważny, z uwagi na pilną potrzebę ich przygotowania  do świadczenia usług doradczych dla rolników.

Warsztaty prowadzone były przez zespól ekspertów: Pana Marka Krysztoforskiego i Leszka Ciemniaka z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o. Radom.

Uczestnicy zapoznali się z istotą problematyki zanieczyszczeń wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, technikami ograniczającymi skażenia i poprawiającymi absorbcję azotu, oraz szczegółami dot. zasad wdrażania „Programu działań…”   Doradcy dyskutowali nad problemem finansowania inwestycji i możliwością składania wniosków do ARIMR. Omawiano techniczne kwestie przygotowania wniosków w ramach trwającego  naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Drugi dzień warsztatów poświecono na ćwiczenia w wykorzystaniu aplikacji, która docelowo ma służyć przygotowaniu planu nawozowego i kompletu dokumentów wymaganych „Programem działań”. 

Doradcy zwrócili uwagę m.in. na potrzebę wprowadzenia spójnego nazewnictwa we wszystkich aplikacjach i narzędziach, z których korzystają doradcy, np. w e-wniosku do obliczania płatności obszarowych, czy aplikacji z których korzystają w przypadku dopłat rolno-środowiskowych.

W drugiej części warsztatów uczestniczyli również przedstawiciele ARiMR: Pani Julia Kazulo-Gawryś, Naczelnik Wydziału Nadzoru i Kontroli Wymogów Wzajemnej Zgodności ARiMR w Warszawie, Pan Andrzej Rybka – Kierownik BKM, ARiMR ZOR w Szczecinie, oraz Pani Anna Kruszon Główny Specjalista ds. cross-compliance BKM, ARiMR ZOR w Szczecinie. Pani Julia Kazulo - Gawryś w obszernej prezentacji   przedstawiła wymogi wynikających z Programu azotanowego w kontekście spełnienia zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance), a także podzieliła się z uczestnikami warsztatów wynikami przeprowadzonych już kontroli. Zaznaczyła, że spośród ponad 7000 kontroli Agencja zarejestrowała już prawie 5000 raportów, w których stwierdzono 381 niezgodności. Najwięcej niezgodności stwierdzono w zakresie WPD 1.12, 1.19, 1.22, 1.24, 1.27.1.35,1.37. W prezentacji przedstawiono dokładnie jak oceniane są poszczególne niezgodności i jakie ma to przełożenie.

Przykładowe uwagi w Raporcie z kontroli CC to:

 • Brak mapy lub szkicu z zaznaczoną lokalizacją obornika.
 • Brak obliczeń maksymalnych dawek azotu.
 • Brak zbiornika na gnojówkę, obornik leży na niezabezpieczonym podłożu, bezpośrednio na  gruncie, stale w tym samym miejscu.
 • Przepuszczalne podłoże w budynku inwentarskim.
 • Rolnik nie posiada  zbiornika na gnojówkę.
 • Stwierdzono, że rolnik nie prowadzi ewidencji zabiegów związanych z nawożeniem.
 • Rolnik posiada zbyt mały zbiornik na gnojówkę o poj. 2 m3, wymagana poj. zbiornika na gnojówkę to 9,77 m3.
 • W gospodarstwie znajduje się płyta obornikowa, brak zbiornika.
 • Brak szkicu lub mapy z miejscem i datą założenia pryzmy.
 • Przekroczono maksymalną dawkę 170 kg N w czystym składniku na 1ha użytków rolnych (wyliczona dawka wynosi 297,4 kg N /ha).
 • Pryzma z kiszonką kukurydzianą złożona bezpośrednio na gruncie bez zabezpieczenia.
 • Ewidencja niekompletna. Brak obliczeń maksymalnych dawek azotu.
 • Rolnik nie posiada umowy nabycia obornika.
 • Rolnik nie posiada umowy zbycia obornika.
 • Przedstawiona umowa zbycia nawozów naturalnych nie zawiera ilości przekazywanych nawozów, wynika z niej, że nawozy są przekazywane do bezpośredniego rolniczego wykorzystania. Rolnik nie posiada wyliczeń produkowanego nawozu oraz wyliczeń zawartości azotu w nim zawartego.

 Omówienie wyników przeprowadzonych już kontroli było dla uczestników warsztatów bardzo istotnym punktem programu, który na pewno zostanie przez nich wykorzystany w praktyce. Rozdanie zaświadczeń o uczestnictwie w warsztatach zakończyło szkolenie.   

X
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.