Warsztaty we Wrocławiu

Warsztaty we Wrocławiu "WDRAŻANIE PROGRAMU AZOTANOWEGO"

{[description]}

Warsztaty we Wrocławiu "WDRAŻANIE PROGRAMU AZOTANOWEGO"

Od 19 do 20 lutego 2019 r. we Wrocławiu odbyły się kolejne warsztaty pn. „Wdrażanie Programu Azotowego” dla doradców rolnych w ramach projektu Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W zajęciach uczestniczyło 42 doradców rolnych z województw: dolnośląskiego i opolskiego.

Warsztaty miały na celu zapoznanie doradców rolnych z prawnymi i praktycznymi aspektami obowiązującego od lipca 2018 r. Programu azotanowego oraz nowymi obowiązkami dla rolników, jakie wynikają z jego wprowadzenia.

Warsztaty zostały poprowadzone przez zespół ekspertów z Instytutu Zootechniki PiB Balice: Pani dr inż. Elżbieta Sowula-Skrzyńska oraz dr Wojciech Krawczyk.

W zakresie wymagań instytucji kontrolnych wykład poprowadziły Panie Adrianna Krzyżosiak-Milian; Agnieszka Mielnik-Giezek oraz Alicja Chmielewska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Eksperci przedstawili tematy związane z problemem zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego, źródła skażeń, erozji i dobrych praktyk z zakresu uprawy roślin, zmianowania oraz doboru roślin. Nie zabrakło również omówienia regulacji prawnych dotyczących Programu Azotanowego. Poruszony został temat budowli służących do przechowywania nawozów naturalnych ,odpowiedniego przygotowania kiszonek oraz finansowania inwestycji związanych z wdrażaniem Programu.

Niezwykle ważna okazał się prezentacja pracowników z WIOŚ. Zainteresowanie wzbudziły zwłaszcza kwestie opłat administracyjnych oraz miejsc oględzin dokonywanych przez Inspektorów, które obejmują  m. in:

 • obiekty inwentarskie i wybiegi dla zwierząt,
 • miejsca magazynowania nawozów, kiszonek,
 • rowy, cieki wodne na terenie/w pobliżu gospodarstwa,
 • miejsca magazynowania padłych sztuk,
 • miejsca magazynowania odpadów,
 • zbiorniki do magazynowania ścieków,
 • ujęcia wody,
 • Piezometry,
 • wyloty kanalizacji deszczowej i studzienki na kanalizacji, odbiorniki wód deszczowych,
 • wyloty ścieków i odbiorniki ścieków,
 • kotłownie, zbiorniki na pasze;

 

Drugi dzień szkoleń poświęcony był ćwiczeniom obejmującym obliczenia stanu średniorocznego zwierząt i Dużych Jednostek Przeliczeniowych różnych grup zwierząt gospodarskich oraz przygotowywania planów nawozowych oraz bilansu azotu w gospodarstwie.  

 

 

 

X
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.