Wyniki Konkursu LOKALNY SYSTEM MONITORINGU WÓD

en

Wyniki Konkursu LOKALNY SYSTEM MONITORINGU WÓD

20.12.2023
1 minutę czytania

 

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wraz z zespołem ekspertów oceniła nadesłane zgłoszenia na konkurs „Lokalny System Monitoringu Wód” w ramach projektu pn. Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy (LIFE19 IPE/PL/00005) dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wraz z partnerami: Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk oraz FPP Enviro sp. z o. o.

Lista rankingowa opublikowana jest na stronie:

 LISTA RANKINGOWA

Szkołom, które zakwalifikowały się do projektu serdecznie gratulujemy.


Szkoły, które nie zakwalifikowały się do projektu, zostały umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji, którejś ze szkół, będą mogły wziąć udział w projekcie.

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł