XII Edycja Konkursu ,,Polska Wieś - dziedzictwo i przyszłość"

en

XII Edycja Konkursu ,,Polska Wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Kapitula konkursowa oceniła prace nadesłane na XII edycję konkursu ,,Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” i podjęła decyzję o przyznaniu nagród. Do konkursu zgłoszonych zostało 26 prac, 9 w pierwszej i 17 w drugiej kategorii. Kapituła Konkursowa zdecydowała o przyznaniu nagrody głównej w Kategorii I (wydanie publikacji w Wydawnictwie Naukowym Scholar i nagroda pieniężna w wysokości 5 tys. zł). Wysoki poziom prac nadesłanych w tej edycji skłonił nas również do przyznania 4 wyróżnień i dodatkowych nagród w wysokości 1 tys. zł. Wszystkim autorom bardzo dziękujemy.

16.12.2020
2 minuty czytania

W tym roku w kategorii pierwszej, obejmującej prace naukowe, popularno-naukowe i inne prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi nagrodę główną przyznano Pani Oldze Zadurskiej za pracę pt. „Naznaczeni od Pana Boga. Obcy wśród swoich na wsi polskiej XIX i początku XX wieku.". Zdaniem Profesora Rocha Sulimy tak systematycznie pomyślanej  pracy na temat swojskiej „obcości” w polskiej nauce nie było. Uważa, że badaczka dokonała  kompleksowego rozpoznania „obcości wśród swoich” na polskiej wsi, scaliła metodologicznie problematykę, skompletowała i skategoryzowała źródła, które były do tej pory rozproszone lub niedostrzeżone. Profesor Roch Sulima uważa, że każdy etnograf, czy dbały o faktografię – socjolog, chciałby mieć taką książkę na półce. Zdanie Profesora Sulimy, podziela drugi recenzent - Profesor Jerzy Wilkin, który ocenił pracę na maksymalną ilość punktów. Uważa, że jest to praca godna rozpowszechnienia i dobrze mieści się w profilu tematycznym Konkursu: Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.

W pierwszej kategorii przyznano również wyróżnienie dla Pana Mateusza Thomanka za pracę: "Koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju przestrzennego obszarów wiejskich na przykładzie wsi Stradunia", praca została wysoko oceniona przez obu recenzentów: Profesora Jerzego Wilkina oraz Ryszarda Wilczyńskiego. Uznali oni, że mimo że praca nie jest zaadresowana do szerokiego grona odbiorców, godna jest upowszechnienia wśród specjalistów zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich, gospodarką przestrzenną, geografią społeczno-ekonomiczną i architekturą wsi.

W kategorii drugiej, w której złożono prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) nie przyznano nagrody głównej, przyznano natomiast 3 wyróżnienia dla:

Pani Moniki Trybuz za pracę: "Perebory lubelskie dawniej i dziś", Profesor Józef Styk uznał, że praca jest godna wyróżnienia, ponieważ odnosi się  do zanikłej w Polsce, ale reanimowanej techniki wytwarzania ludowej tkaniny dekoracyjnej. Zdaniem Profesora Styka społeczna wiedza  o tej technice i jej wytworach jest mniej niż skromna. Przyznanie pracy wyróżnienia według recenzenta będzie stanowiło ważny czynnik promocji lubelskich pereborów.

Pani Urszuli Chrobok-Sztoler oraz Pana Grzegorza Sztolera za pracę: "Gruß aus Mezerzitz. Szkoła (i wieś) z pocztówki 1825-2000", pracę bardzo wysoko ocenili oboje recenzenci: dr Andrzej Hałasiewicz i dr Barbara Perepeczko. Oboje zgodnie optowali za przyznaniem pracy wyróżnienia.

Pana Bartosza Jawora za pracę: "Klarnet i jego rola w zespole ludowym na przykładzie wybranych regionów etnograficznych Polski południowo-wschodniej", Profesor Izabella Rylska doceniła w pracy, poza jej niewątpliwie interesującą tematyką, sposób w jaki została napisana, określiła pracę jako ciekawą, żywą, napisaną z młodzieńczym temperamentem. Pani Profesor podkreśliła poruszenie pewnymi określeniami, które zwróciły jej uwagę trafnością i oryginalnością takie jak „akustyczny antydepresant”.

Zwyciężczyni XII edycji konkursu oraz wyróżnionym autorom serdecznie gratulujemy!


Poprzedni artykuł Następny artykuł