XVI edycja konkursu ,,Polska Wieś - dziedzictwo i przyszłość" imienia prof. Jerzego Wilkina.

en

XVI edycja konkursu ,,Polska Wieś - dziedzictwo i przyszłość" imienia prof. Jerzego Wilkina.

2 minuty czytania

 

XVI edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich

Miło nam poinformować, że Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XVI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” imienia prof. Jerzego Wilkina.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. 

Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszej pracy spośród wszystkich nadesłanych prac oraz wyróżnienie dwóch innych prac. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace o charakterze:

  1. Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

  2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Laureat Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych oraz możliwość wydania nagrodzonej pracy w wydawnictwie naukowym Scholar

Termin nadsyłania prac mija 31 października 2024 r.

Prace oceni Kapituła w składzie:

prof. Jacek Raciborski – Przewodniczący

Członkowie: prof. Izabella Rylska, prof. Roch Sulima, prof. Józef Styk, dr hab. Paweł Chmieliński, dr Andrzej Hałasiewicz.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Jakub Zieliński, e-mail: j.zielinski@fdpa.org.pl  tel. 695 116 110; 22 864 03 90. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Dokumenty konkursowe:

REGULAMIN

Oświadczenia

 

By wziąć udział w Konkursie należy w podanym terminie złożyć komplet dokumentów oraz wypełnić formularz:

 

 

Komplet dokumentów składa się z:

a) pracy w formie wydrukowanej – 1 egzemplarz drukowany jednostronnie, wydruk komputerowy powinien zawierać tekst jednolity z tabelami i rycinami, zbindowany, czcionką wielkości 12 punktów, najlepiej Times New Roman, na 1,5 interlinii, bez dzielenia wyrazów, strony powinny być ponumerowane, o objętości od 4 do 15 arkuszy wydawniczych, przy czym arkusz to 40 000 znaków ze spacjami.

b) pracy w wersji elektronicznej na dowolnym nośniku (folder z dokumentem w formacie .doc lub .docx zawierający jednolitą treść pracy oraz, jeżeli w pracy zamieszczone są ilustracje, folder z dokumentami zawierający odpowiednio ponumerowane i opisane ilustracje w formacie TIFF 300 DPI lub JPG 200 DPI);

c) wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej organizatora;

d) podpisanego oświadczenia dotyczącego praw autorskich oraz oświadczenia RODO;

e) recenzji w przypadku prac naukowych.

 

Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela:

Jakub Zieliński

695 116 110

j.zielinski@fdpa.biz.pl