Założenia projektu "Obserwatorium nietoperzy..."

en

Założenia projektu "Obserwatorium nietoperzy..."

01.01.2016
2 minuty czytania

Inicjatywa: „Obserwatorium nietoperzy połączone z rozwijaniem ich siedliska i kompleksowa forma edukacji”
Pomysłodawca: Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik ze Stronia Śląskiego
Lokalizacja: Stronie Śląskie, Wpiennik
Termin realizacji: 09/2015-05/2016

Opis napotkanego problemu: Podkowiec mały – jeden z gatunków nietoperzy –jest pod ścisłą ochroną ponieważ jest narażony na wyginiecie. Przez lata ich liczba w zabytkowym wapienniku na terenie gminy Stronie Śląskie regularnie rosła. Na tym terenie żerują też nocki duże i nocki orzęsione, dlatego niezbędnym wydaje się rozwój ich siedliska i obserwacja zagrożonych gatunków. Istnieje również nieuzasadniony pogląd dotyczący negatywnego postrzegania tych wyjątkowych ssaków. Istnieje niewątpliwie silna potrzeba, aby przeciwdziałać takim stereotypom.

nietoperze7

Obserwatorium nietoperzy przed inicjatywą

Działania:

 

  • zaplanowano zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania monitoringu zwierząt,
  • powieszono w przylegającym lesie liściastym rożnego typu budki lęgowe dla innych gatunków nietoperzy;
  • stworzenie strony internetowej w celu lepszej popularyzacji wiedzy o tych rzadkich i cennych nietoperzach występujących właśnie w tym konkretnym miejscu:www.chiropterium.com;
  • przeprowadzenie praktycznych lekcji na temat nietoperzy w nowym obserwatorium;
  • stworzenie z desek prostych konstrukcji (ekologiczny recykling już istniejących desek) tworzących niewielkie szczeliny pod dachami budynków, w których też znajdzie się sporo bezpiecznego miejsca dla różnych innych gatunków nietoperzy jak: mopki, karliki, nocki Brandta i nocki wąsatki;
  • zostaną zbudowane specjalne domki dla owadów zapylających.

Rezultaty: Obserwatorium nietoperzy będzie mieć duży wpływ na podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłychEdukacja poprzez nieinwazyjne i nie przeszkadzające w żaden sposób nietoperzom obserwacje dzięki specjalnym kamerom i monitorom oraz mikrofonowi umożliwiającemu podsłuchiwanie dźwięków wydawanych przez nocki duże to jedna z podstaw ochrony tych rzadkich i pożytecznych gatunków.. Dzięki realizacji tej inicjatywy możliwa będzie poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zwiększenie liczebności rzadkich nietoperzy, ale również zmiana zachowań społeczności lokalnych, która nauczy się chronić i szanować ich środowisko.

DSC_0321

Sprzęt do monitorowania nietoperzy

Inicjatywa „Obserwatorium nietoperzy połączone z rozwijaniem ich siedliska i kompleksowa forma edukacji” pomysłu Stowarzyszenia Muzeum Wapiennik ze Stronia Śląskiego jest realizowana w ramach projektu „Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – razem dla środowiska” Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – razem dla środowiska to projekt przygotowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa gromadzący 20 lokalnych inicjatyw ekologicznych. Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Problemy, jakie zostały zidentyfikowane dotyczą województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, dolnośląskiego. Ich autorami są zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych działających lokalnie, szkół, instytucji, ale również osoby indywidulane. Każda z inicjatyw jest próbą rozwiązania lokalnego problemu związanego z ochroną środowiska naturalnego, która ma stanowić impuls oraz zainicjować kolejne działania służące trwałej ochronie przyrody i środowiska, kształtowania trwałych nawyków w tym zakresie.


Następny artykuł