Założenia projektu "Ptasi zakątek"

en

Założenia projektu "Ptasi zakątek"

01.01.2016
2 minuty czytania

Inicjatywa: „Ptasi zakątek”
Pomysłodawca: Fundacja Łąka
Lokalizacja: Błonie, okolice ul. Targowej
Termin realizacji: 03/2016-06/2016

 

Opis napotkanego problemu: Z powodu masowych ociepleń budynków i polityki dotyczącej terenów zielonych środowisko życia ptaków i owadów zapylających ulega degradacji. Zachowanie bioróżnorodności wymaga natychmiastowych działań zarówno na poziomie czynnej ochrony jak i edukacji mieszkańców.

Ptasi zakątek - przed realizacją inicjatywy

Ptasi zakątek – przed realizacją inicjatywy

Działania:

  • warsztaty z udziałem ornitologa i dystrybucja materiałów edukacyjnych;
  • wykonanie przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 planu nasadzeń roślin wzdłuż rzeki Rokitnicy;
  • oznakowanie tabliczkami znamionowymi roślin, budek lęgowych i wraz z informacją o  gatunkach zwierząt;
  • piknik, ze wspólnym  sadzeniem roślin (drzewa i krzewy);
  • stworzenie hotelu dla owadów, złożenie i powieszenie budek dla ptaków, poidełek i automatycznego karmnika.

Rezultaty: Poprzez inicjatywę zostanie poprawiony stan środowiska naturalnego. Efektem będzie zwiększenie miejsc lęgowych ptaków, liczby roślin drzew, krzewów, owadów, co wpłynie na poprawę bioróżnorodności oraz stworzy dogodne miejsce dla ptaków i owadów. Dodatkowo uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy pogłębią wiedzę na temat opieki nad łąką kwietną oraz opieką nad ptakami.

Inicjatywa „Ptasi zakątek” Stowarzyszenia „Łąka” jest zrealizowana w ramach projektu „Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – razem dla środowiska” Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – razem dla środowiska” to projekt przygotowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa gromadzący 20 lokalnych inicjatyw ekologicznych. Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Problemy, jakie zostały zidentyfikowane dotyczą województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, dolnośląskiego. Ich autorami są zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych działających lokalnie, szkół, instytucji, ale również osoby indywidulane. Każda z inicjatyw jest próbą rozwiązania lokalnego problemu związanego z ochroną środowiska naturalnego, która ma stanowić impuls oraz zainicjować kolejne działania służące trwałej ochronie przyrody i środowiska, kształtowania trwałych nawyków w tym zakresie.

 Ptasi zakątek - przed realizacją inicjatywy

Ptasi zakątek – przed realizacją inicjatywy


Poprzedni artykuł