Założenia projektu "Łąki kwietne i wyspy z dziką roślinnością"

Założenia projektu "Łąki kwietne i wyspy z dziką roślinnością"

01.01.2016
2 minuty czytania

Inicjatywa: „Łąki kwietne i wyspy z dziką roślinnością”
Pomysłodawca: Fundacja „Łąka”
Lokalizacja: Park Szczęśliwiecki, Warszawa-Ochota
Termin realizacji: 04/2016-09/2016

Opis napotkanego problemu: Park Szczęśliwicki o powierzchni 34 ha jest największym z administrowanych przez Dzielnicę Ochotę obiektów zieleni, cieszący się niezmiennie wysoka frekwencją wśród mieszkańców Warszawy. Znaczną powierzchnie parku zajmują powierzchnie trawiaste, co wymaga nakładów finansowych, związanych z koszeniem, które doprowadza do zmniejszania bioróżnorodności tego obszaru.

 

Park Szczęśliwicki przed inicjatywą

Park Szczęśliwicki przed inicjatywą


Działania:

  • stworzenie 10 wysp roślinnych o łącznej powierzchni 2500m2 i wysianie na nie mieszanek nasiennych z dzikimi gatunkami rodzimych roślin;
  • piknik ekologiczny;
  • warsztaty z botanikami i entomologami skierowane do mieszkańców i uczniów z pobliskich szkół, którzy będą mogli zająć się łąkami po ich nasadzeniu.

Rezultaty: Zamiana części terenu parku na łąki kwietne i obszary z dziką roślinnością przyczyni się do ograniczenia zabiegów koszenia do 1-2 w sezonie wegetacyjnym (zamiast 4-5) i dodatkowo zwiększy bioróżnorodność obszaru objętego działaniami. Projekt jest okazją do poruszenia problemu zachowania dzikich siedlisk i zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców. Łąki kwietne i wyspy z dziką roślinnością w Parku Szczęśliwickim będą inicjatywą, która ma wpłynąć na władze miasta i doprowadzić do zmiany spojrzenia na temat pielęgnacji terenów zielonych. Nisko koszone trawniki to biologiczna pustynia nieprzyjazna rodzimym zwierzętom i roślinom. Inicjatywa przyniesie poprawę stanu środowiska w tym rejonie.

Inicjatywa „Łąki kwietne i wyspy z dziką roślinnością” Fundacji „Łąka” jest zrealizowana w ramach projektu „Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – razem dla środowiska” Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – razem dla środowiska” to projekt przygotowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa gromadzący 20 lokalnych inicjatyw ekologicznych. Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Problemy, jakie zostały zidentyfikowane dotyczą województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, dolnośląskiego. Ich autorami są zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych działających lokalnie, szkół, instytucji, ale również osoby indywidulane. Każda z inicjatyw jest próbą rozwiązania lokalnego problemu związanego z ochroną środowiska naturalnego, która ma stanowić impuls oraz zainicjować kolejne działania służące trwałej ochronie przyrody i środowiska, kształtowania trwałych nawyków w tym zakresie.


Poprzedni artykuł Następny artykuł