Założenia projektu "Budkowanie sąsiedzkie w Radzikowie"

en

Założenia projektu "Budkowanie sąsiedzkie w Radzikowie"

01.01.2016
2 minuty czytania

Inicjatywa: „Budkowanie sąsiedzkie”
Pomysłodawca: Stowarzyszenie „Tęcza Radzików”
Lokalizacja: Radzików, Osiedle mieszkaniowe
Termin realizacji: 09/2015-12/2015

Opis napotkanego problemu: W Radzikowie występuje ponad 50 gatunków ptaków. Ich miejsca lęgowe ulegają degradacji między innymi ze względu na gospodarkę publicznymi terenami zielonymi – brak naturalnych dziupli i zakrzewień, ocieplenia budynków oraz zmianę sposobów użytkowania ogrodów działkowych. Zachowanie takiej bioróżnorodności wymaga natychmiastowych działań zarówno na poziomie czynnej ochrony jak i edukacji mieszkańców.

bloki2

Osiedle w Radzikowie przed realizacją inicjatywy

Działania:

  • zorganizowanie pikniku rodzinnego na terenie osiedla Radzików dla mieszkańców osiedla, lokalnych przedsiębiorców oraz przedstawicieli władz samorządowych;
  • składanie i rozwieszanie budek lęgowych dla okolicznych ptaków;
  • organizacja „Ptasiego stoiska”, gdzie podczas pikniku można bedzie porozmawiać z  ornitologami;
  • warsztat z narzędziami, gdzie chętni będą mogli samodzielnie złożyć budkę i zabezpieczyć preparatem chroniącym drewno;
  • stanowisko malarskie, gdzie będą czekały pędzle i różnokolorowe farby;
  • zorganizowanie konkursu plastycznego na najładniejszy ptasi domek;
  • zorganizowanie konkursu na najszybciej złożoną budkę;
  • spacer z ornitologiem po terenie osiedla Radzików;
  • zawieszenie tabliczek informujących o rodzaju budki i potencjalnych ptasich mieszkańcach.

Rezultaty: Inicjatywa miała na celu zwiększenie świadomości ekologicznej i bezpośrednie zaangażowanie w warsztaty przyczyniło się do integracji lokalnej społeczności. Dodatkowo tabliczki zawieszone pod budkami stworzyły mini ścieżkę edukacyjną, która może stać się atrakcją podczas spacerów. Poprzez przeprowadzone działania zwiększono ilość miejsc lęgowych.

Inicjatywa "Budkowania sąsiedzkiego” Stowarzyszenia "Tęcza Radzików” realizowana jest w ramach projektu "Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – razem dla środowiska” Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

"Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – razem dla środowiska to projekt przygotowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa gromadzący 20 lokalnych inicjatyw ekologicznych. Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Problemy, jakie zostały zidentyfikowane dotyczą województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, dolnośląskiego. Ich autorami są zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych działających lokalnie, szkół, instytucji, ale również osoby indywidulane. Każda z inicjatyw jest próbą rozwiązania lokalnego problemu związanego z ochroną środowiska naturalnego, która ma stanowić impuls oraz zainicjować kolejne działania służące trwałej ochronie przyrody i środowiska, kształtowania trwałych nawyków w tym zakresie.


Poprzedni artykuł Następny artykuł