Założenia projektu "Przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających"

en

Założenia projektu "Przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających"

01.01.2016
2 minuty czytania

Inicjatywa: „Przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających”
Pomysłodawca: Janusz Kłys
Lokalizacja: Łomża
Termin realizacji: 01/2016-06/2016

Opis napotkanego problemu: Ostatnie badania wskazują na silną relację pomiędzy działaniami pszczół a ilością plonów. Niestety wciąż wielu rolników, bądź sadowników, nie łączy roli obecności pszczoły z liczebnością zbiorów. Choć tereny łomżyńskie są bogate w pola uprawne, łąki, sady, plantacje malin, truskawek i innych miododajnych roślin, ilość pszczół na tym terenie jest wciąż niewystarczająca.

Działania:

  • dwa spotkania informacyjne dla rolników w Rejonowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych nt. stosowania środków chemicznych w rolnictwie wpływających negatywnie na zdrowie i żywotność pszczół;
  • zakup i wymiana uli oraz przesiedlanie rodzin pszczelich.
  • zajęcia dla dzieci pn. „Poznajemy pszczołę”.
IMG_6659

Pasieka przed realizacją inicjatywy

Rezultaty: Wymiana uli na nowe pozwoli zapewnić lepsze warunki bytowania rodzin pszczelich szczególnie w trudnym okresie zimowym i ochroni pszczoły przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Podniesiona zostanie również świadomości rolników w zakresie odpowiedniego używania środków owadobójczych oraz ich wpływu na pszczoły i środowisko naturalne. Ponadto nastąpi zwiększenie świadomości wśród młodzieży, na temat współpracy ludzi i owadów. Efektem inicjatywy stanie się również poprawa bytowania rodzin pszczelich. Pasieka będzie udostępniana dla chętnych zwiedzających.

Inicjatywa „Przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających” pomysłu Janusza Kłysa – Mistrza Pszczelarstwa – jest realizowana w ramach projektu „Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – razem dla środowiska” Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

IMG_6663

Pasieka przed realizacją inicjatywy

Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – razem dla środowiska to projekt przygotowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa gromadzący 20 lokalnych inicjatyw ekologicznych. Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Problemy, jakie zostały zidentyfikowane dotyczą województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, dolnośląskiego. Ich autorami są zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych działających lokalnie, szkół, instytucji, ale również osoby indywidulane. Każda z inicjatyw jest próbą rozwiązania lokalnego problemu związanego z ochroną środowiska naturalnego, która ma stanowić impuls oraz zainicjować kolejne działania służące trwałej ochronie przyrody i środowiska, kształtowania trwałych nawyków w tym zakresie.


Poprzedni artykuł Następny artykuł