Założenia projektu "Wymiana oświetlenia w szkole w Borkach Wyrkach"

en

Założenia projektu "Wymiana oświetlenia w szkole w Borkach Wyrkach"

01.01.2016
2 minuty czytania

Inicjatywa: „Wymiana oświetlenia na ledowe na korytarzach szkolnych, w salach lekcyjnych oraz wykonanie oświetlenia boiska szkolnego i ogródka edukacyjnego znajdującego się na placu  szkolnym”
Pomysłodawca: Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowego „Kornel”
Lokalizacja: Borki Wyrki, Zespól Szkół
Termin realizacji: 10/2015-03/2016

Opis napotkanego problemu: Budynki dydaktyczne Zespołu Szkół w Borkach Wyrkach posiadały przestarzałe i generujące wysokie kosztu oświetlenie. Także oświetlenie boiska szkolnego było niewystarczające.

P1020412

Oświetlenie przed wymianą

Działania:

  • wymiana punktów świetlnych na korytarzach szkolnych, w salach lekcyjnych oraz na terenie boiska szkolnego;
  • przygotowanie ogrodu edukacyjnego z tabliczkami z opisem roślin chronionych w Polsce;
  • wykonanie alejek umożliwiających poruszanie się po ogródku ścieżkami dydaktycznymi;
  • warsztaty w ogrodzie dydaktycznym dla uczniów, nauczycieli i rodziców o tematyce ekologicznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery oraz zmniejszenie zużycia zasobów energii;
  • prezentacje wykonane przez uczniów na temat korzyści dla ludzi i środowiska wynikających z oszczędności energii i ochrony przyrody.

Rezultaty: Dzięki inicjatywie wymieniono 30 punktów świetlnych, tym samym zmniejszono zużycie energii i emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Przeprowadzone zajęcia podniosą świadomość uczestników na temat wpływu na człowieka na środowisko. Wymienione oświetlenie nie zawiera substancji szkodliwych (rtęć, ołów) i pozwala na zmniejszenie kosztów za energię elektryczną.

20151124_104705

Oświetlenie po wymianie

Inicjatywa „Wymiana oświetlenia na ledowe na korytarzach szkolnych, w salach lekcyjnych i oraz wykonanie oświetlenia boiska szkolnego i ogródka edukacyjnego znajdującego się na placu  szkolnym” pomysłu Regionalnego Stowarzyszenia  Kulturalno-Oświatowego „Kornel” została zrealizowana w ramach projektu „Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – razem dla środowiska” Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – razem dla środowiska to projekt przygotowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa gromadzący 20 lokalnych inicjatyw ekologicznych. Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Problemy, jakie zostały zidentyfikowane dotyczą województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, dolnośląskiego. Ich autorami są zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych działających lokalnie, szkół, instytucji, ale również osoby indywidulane. Każda z inicjatyw jest próbą rozwiązania lokalnego problemu związanego z ochroną środowiska naturalnego, która ma stanowić impuls oraz zainicjować kolejne działania służące trwałej ochronie przyrody i środowiska, kształtowania trwałych nawyków w tym zakresie.

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł