Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym projektem "Razem dla klimatu"

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym projektem "Razem dla klimatu"

01.03.2016
1 minutę czytania
Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym projektem

Cel projektu:

Celem głównym projektu „Razem dla klimatu” jest aktywizacja społeczeństwa w zakresie realizacji kompleksowych projektów dotyczących efektywnego edukowania i informowania na temat adaptacji do zmian klimatu oraz przeciwdziałania jego skutkom i wpływu działań człowieka na poprawę stanu środowiska. Zakłada się, że wzrost świadomości związanej z tym tematem również wpłynie korzystnie na ochronę atmosfery i klimatu a także zachęci do podejmowania działań przyjaznych środowisku i realizujących zasady zrównoważonego rozwoju poprzez mini-kampanie edukacyjnoinformacyjne. Przeprowadzenie konkursu ma na celu wyłonienie najlepiej przygotowanych, najciekawszych i odpowiadających na potrzeby lokalne przedsięwzięć zmierzających do adaptacji do zmian klimatu. Konkurs ma także na celu zainicjowanie oddolnych działań lokalnych na rzecz środowiska naturalnego. Szczegółowe warunki podziału funduszy oraz aplikowania o granty zostały określone w regulaminie Konkursu.

W ramach projektu Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa planuje przeprowadzenie konkursu grantowego, adresowanego do wszystkich podmiotów, a w szczególności do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, LGD, lokalnych liderów, ośrodków doradztwa rolniczego i innych zainteresowanych działalnością na rzecz ekologii i adaptacji do zmian klimatu działających na terenie woj. mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

Przeczytaj więcej


Poprzedni artykuł Następny artykuł