Zaproszenie na seminarium : WDRAŻANIE DYREKTYWY NEC ORAZ KONKLUZJI BAT W ZAKRESIE REDUKCJI EMISJI AMONIAKU Z ROLNICTWA

en

Zaproszenie na seminarium : WDRAŻANIE DYREKTYWY NEC ORAZ KONKLUZJI BAT W ZAKRESIE REDUKCJI EMISJI AMONIAKU Z ROLNICTWA

01.10.2019
2 minuty czytania

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) ma przyjemność zaprosić na seminarium pt.WDRAŻANIE DYREKTYWY NEC ORAZ KONKLUZJI BAT W ZAKRESIE REDUKCJI EMISJI AMONIAKU Z ROLNICTWA, finansowanej w ramach operacji „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” na podstawie Umowy nr KSOW/3/2019/027 na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, która zaplanowana jest na  10 października 2019 roku w Warszawie.

 

Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa

 

10 października 2019 r. Warszawa

Centrum Komferencyjne Zielna, ul. Zielna 37

Program Seminarium

9:30 – 10:00 Rejestracja

10:00 –10:15 Powitanie i otwarcie Monika Szymańska, Prezes FDPA

10:15 – 10:35 Polityka ochrony jakości powietrza w obszarze działań UE i ONZ Kinga Majewska, Radca Ministra, Departament Ochrony Powietrza i Klimatu, Ministerstwo Środowiska

10:35 – 10:55 Przełożenie Dyrektywy NEC na politykę sektorową i konkretne działania w rolnictwie Przedstawiciel Departamentu Płatności Bezpośrednich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10:55 – 11:40 Zarządzanie azotem w rolnictwie dr hab. Monika Skowrońska -Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

11:40 – 11:55 Przerwa kawowa

11:55 – 12:40 Prawne podstawy redukcji emisji amoniaku w rolnictwie dr Wojciech Krawczyk Instytut Zootechniki w Balicach

12:40 – 13:25 Żywienie zwierząt gospodarskich, jako podstawa ograniczania emisji amoniaku dr hab. Jacek Walczak, Instytut Zootechniki PIB w Balicach

13:25 – 14:10 Możliwości redukcji amoniaku w różnych systemach utrzymania zwierząt gospodarskich prof. dr hab. J. Lech Jugowar, Kierownik Zakładu Kształtowania Technologii i Emisji
 w Obiektach Fermowych, Instytut Technologiczno – Przyrodniczy w Falentach, O/Poznań

14: 10 – 14:55 Redukcja amoniaku z przechowywania oraz  aplikacji nawozów naturalnych
 i mineralnych
dr inż. Zuzanna Jarosz, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach

14:55  – 15:15 Dyskusja

15:15 Lunch

 

Udział w seminarium jest bezpłatny 

Pod honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rejestracja zakończyła się 

Dziękujemy za zainteresowanie 

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł