ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/KSOW/2022 Na złożenie ofert na realizację zamówienia polegającego na dostarczeniu usługi hotelowej i transportowej dla uczestników dwudniowego seminarium

en

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/KSOW/2022 Na złożenie ofert na realizację zamówienia polegającego na dostarczeniu usługi hotelowej i transportowej dla uczestników dwudniowego seminarium

09.08.2022
1 minutę czytania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/KSOW/2022

Na złożenie ofert na realizację  zamówienia polegającego na

 Dostarczeniu usługi hotelowej i transportowej dla uczestników dwudniowego seminarium,

w ramach projektu „Europejski Zielony Ład – szanse i wyzwania dla polskiego rolnictwa”, realizowanego w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3: Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku prawomocnego skazania

Załącznik nr 5: Wzór umowy

 

Protokoły:

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z wyboru wykonawcy

„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE”. OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH SCHEMATU II POMOCY TECHNICZNEJ „KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH” PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020. PLAN OPERACYJNY NA LATA  2022–2023. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 - MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł