Zapytanie ofertowe 1/KSOW/2022 na realizację zamówienia polegającego na dostawie towaru w postaci publikacji dla rolników

en

Zapytanie ofertowe 1/KSOW/2022 na realizację zamówienia polegającego na dostawie towaru w postaci publikacji dla rolników

29.07.2022
1 minutę czytania

Zapytanie ofertowe 1/KSOW/2022 w postępowaniu na:

realizację zamówienia polegającego na dostawie towaru w postaci publikacji dla rolników pt. “Gospodarka nawozowa a ochrona wód” wraz z infografikami, finansowanej w ramach operacji „Gospodarka nawozowa a ochrona wód” na podstawie Umowy nr KSOW/6/2022/017 na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - wzór umowy

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

 Załącznik nr 3 - Opis doświadczenia i wykaz usług

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO

 

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia 1/KSOW/2022

„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE”. OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH SCHEMATU II POMOCY TECHNICZNEJ „KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH” PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020. PLAN OPERACYJNY NA LATA  2022–2023. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 - MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł