ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/LIFE/2022 na wybór eksperta, który przygotuje treści merytoryczne do multimedialnych pomocy naukowych

en

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/LIFE/2022 na wybór eksperta, który przygotuje treści merytoryczne do multimedialnych pomocy naukowych

16.05.2022
1 minutę czytania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/LIFE/2022  na wybór eksperta, który przygotuje treści merytoryczne do multimedialnych pomocy naukowych wykorzystywanych w procesie nauczania na kierunkach rolniczych, które będą odwzorowywać rzeczywiste sytuacje występujące w gospodarstwach rolnych i procesy zachodzące w przyrodzie, w ramach projektu: „Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni rzeki Pilicy” LIFE19 IPE/PL/000005 IP LIFE PL Pilica Basin CTRL.

 

Załączniki:

 Załącznik nr 1 Opis pomocniczy do zapytania nr 5/LIFE/2022

ZAŁĄCZNIKI 2, 3, 4, 5 Formularz ofertowy do zapytania 5/LIFE/2022

ZAŁĄCZNIK NR 6 Wzór umowy

 

Protokół z wybory wykonawcy z dnia 03.06.2022

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł