ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/LIFE/2022 na wybór ekspertów, którzy przygotują treści merytoryczne do multimedialnych pomocy naukowych wykorzystywanych w procesie nauczania na kierunkach rolniczych

en

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/LIFE/2022 na wybór ekspertów, którzy przygotują treści merytoryczne do multimedialnych pomocy naukowych wykorzystywanych w procesie nauczania na kierunkach rolniczych

28.04.2022
1 minutę czytania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/LIFE/2022 na wybór ekspertów, którzy przygotują treści merytoryczne do multimedialnych pomocy naukowych wykorzystywanych w procesie nauczania na kierunkach rolniczych, które będą odwzorowywać rzeczywiste sytuacje występujące w gospodarstwach rolnych i procesy zachodzące w przyrodzie, w ramach projektu:

„Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni rzeki Pilicy” LIFE19 IPE/PL/000005 IP LIFE PL Pilica Basin CTRL.

 

Załączniki:

Załącznik 1 - Opis pomocniczy do zapytania nr 4/LIFE/2022

Załączniki od 2 do 5 - formularz ofertowy z załącznikami

Załącznik 6 - Wzór umowy

 

Protokół z wybory wykonawcy zamówienia 4/LIFE/2022 z dnia 16.05.2022 r. :

Protokół z wybory wykonawcy zamówienia 4/LIFE/2022


Poprzedni artykuł Następny artykuł