ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/LIFE/2022 na wybór wykonawcy multimedialnych pomocy naukowych wykorzystywanych w procesie nauczania

en

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/LIFE/2022 na wybór wykonawcy multimedialnych pomocy naukowych wykorzystywanych w procesie nauczania

28.03.2022
1 minutę czytania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/LIFE/2022 na wybór wykonawcy multimedialnych pomocy naukowych wykorzystywanych w procesie nauczania na kierunkach rolniczych, które będą odwzorowywać rzeczywiste sytuacje występujące w gospodarstwach rolnych i procesy zachodzące w przyrodzie w ramach projektu: „Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni rzeki Pilicy” LIFE19 IPE/PL/000005 IP LIFE PL Pilica Basin CTRL

Produkcja multimedialnych pomocy naukowych ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów, wspomaganie procesu uczenia się i uatrakcyjnienie systemu kształcenia zawodowego.

 

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia

 

Komunikat w sprawie postępowania 3/LIFE/2022 w sprawie zmian wprowadzonych do zapytania.

 

 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 Załączniki nr 2 do 5 - formularz ofertowy

Załącznik nr 6 - wzór umowy

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/LIFE/2022 - wersja archiwalna


Poprzedni artykuł Następny artykuł