ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/KSOW/2022 Na złożenie ofert na dostawę towaru w postaci: 2 Publikacji w formie monografii

en

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/KSOW/2022 Na złożenie ofert na dostawę towaru w postaci: 2 Publikacji w formie monografii

27.10.2022
1 minutę czytania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/KSOW/2022 z dnia 27.10.2022 r. w postępowaniu na dostawę towaru w postaci:

1. a) Publikacji w formie monografii pt. „Środowiskowe i klimatyczne konsekwencje intensyfikacji, skali i koncentracji produkcji rolniczej”, b) Publikacji skróconej wersji ww. monografii w języku angielskim w formie e-booka.

2. a) Publikacji w formie monografii pt. „Problematyka marginalizacji i dezagraryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich – problemy strukturalnej”, b) Publikacji skróconej wersji ww. monografii w języku angielskim w formie e-booka.

finansowanych na podstawie Umowy nr KSOW/6/2022/007 w ramach operacji „Europejski Zielony Ład – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa” ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - wzór umowy

Załączniki nr 2-6 - formularz oferty, oświadczenia, klauzula informacyjna

 

Protokoły

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z wyboru


Poprzedni artykuł Następny artykuł