Zofia Szanter

ZOFIA SZANTER, historyk sztuki, autorka szeregu publikacji poświęconych historii dzisiejszej Łemkowszczyzny oraz sztuce cerkiewnej południowo-wschodnich rejonów I Rzeczpospolitej. W latach 1979-81 zorganizowała społeczną akcję remontu zabytkowej cerkwi w Przysłopiu, dzięki czemu uratowany został przed zawaleniem jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków Beskidu Niskiego. Akcja ta była pierwszym w Polsce takim działaniem społecznym, które skutecznie przełamało biurokratyzm i inercję organów administracyjnych. Obecnie – w ramach Stowarzyszenia Terka Karpacka – realizuje wieloletni projekt naukowo-wydawniczy „Z przeszłości Łemkowszczyzny”. Celem tego projektu jest udostępnienie i wprowadzenie do obiegu naukowego nieznanych dotychczas dokumentów z XVII i XVIII wieku, dotyczących historii i kultury wsi w Beskidzie Niskim i Sądeckim. Zajmuje się także fotografią (kilka wystaw ukazujących urodę cerkwi beskidzkich i bieszczadzkich oraz przykłady ich dewastacji). Od czasu do czasu maluje ikony.

Wydana publikacja konkursowa: Z przeszłości Łemkowszczyzny. Dzieje Przysłopia i Nowicy

Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Rozumiem
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.