Ewelina Szpak

en

Ewelina Szpak

04.11.2021
1 minutę czytania

EWELINA SZPAK, (ur. 1980) absolwentka Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk historycznych (Uniwersytet Jagielloński, 2010), stypendystka Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (2005), członek Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, Polskiego Towarzystwa Historycznego, (Oddział w Krakowie) oraz wiceprezes Stowarzyszenia Artefakty. Autorka książki „Między osiedlem i zagrodą. Życie codzienne mieszkańców PGR-ów”(Wydawnictwo Trio, 2005) oraz współautorka podręcznika dla młodzieży „Historia mówiona. Elementarz” (Narodowe Centrum Kultury 2008). W latach 2008 – 2009 wykonawca grantu promotorskiego KBN pt. Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian”, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Chwalby. Autorka licznych artykułów dotyczących historii mówionej, historii codzienności i historii mentalności.

Wydana publikacja konkursowa: Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian

Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"