Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności

„Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności” to wspólny projekt Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa(FDPA), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.
{[description]}

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy szkoły z całej Polski kształcące w zawodach związanych z produkcją rolniczą oraz z kształtowaniem ochrony środowiska naturalnego, zainteresowane działaniami, które posłużą wprowadzeniu do programów nauczania elementów  zrównoważonego rolnictwa, m.in.:

 • Jaki jest wpływ rolnictwa na degradację środowiska naturalnego?
 • Jak ograniczać zanieczyszczenie środowiska spowodowane działalnością rolniczą?
 • Czym jest bioróżnorodność i jak ją chronić?
 • Zrównoważone rolnictwo w praktyce.

Projekt można podzielić na dwa rodzaje działań: ogólne i pilotażowe.

Działania ogólne będą skierowane do ok. 200 szkół kształcących w zawodach rolniczych i będą polegać na:

– badaniu  ankietowym,  w jaki sposób szkoły rolnicze wprowadzają treści z zakresu ochrony środowiska, w tym rolnictwa zrównoważonego,  do programu nauczania i jakie są ich potrzeby w tym zakresie.

ANKIETA

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu.

 

– przygotowaniu i przekazaniu do szkół materiałów edukacyjnych (poradnik, tablice edukacyjne, scenariusze zajęć), w tym materiałów metodycznych, z zakresu zrównoważonego rolnictwa i zachowania bioróżnorodności

– uwzględnieniu przez szkołę treści z zakresu zrównoważonego rolnictwa i zachowania bioróżnorodności w programie nauczania przedmiotów zawodowych lub zajęć dodatkowych,

- organizacji konkursu z nagrodami  pt. „Krótki film o…”, na najciekawszy film nt. ochrony bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym, poprzez propagowanie zasad zrównoważonego rolnictwa.

 

Działania pilotażowe, w których weźmie udział 10 wybranych szkół, będą polegać na aktywnym zaangażowaniu uczniów w tzw. Lokalny System Monitoringu Wodnego, na który złożą się:

 • warsztaty wyjazdowe w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego,
 • zorganizowanie poligonów badawczych i prowadzenie badań stanu wód,
 • identyfikacja lokalnych problemów środowiskowych i opracowanie planów naprawczych
 • uczestnictwo w warsztatach z zakresu pobierania prób glebowych i przygotowania planów nawozowych
 • działania wdrożeniowe
 • wyjazdowe warsztaty pogłębione z zakresu ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego
 • przygotowanie programu edukacji ekologicznej, który zostanie wdrożony w kolejnych rocznikach.

Działania projektowe będą finansowane przez FDPA ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szkoły zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt do prowadzenia Lokalnego Monitoringu Stanu Wód na swoich poligonach badawczych oraz  będą mogły korzystać z doradztwa ekspertów merytorycznych i metodycznych.

 

Więcej szczegółów już niebawem na stronie projektu www.fdpa.org.pl/bioroznorodnosc (strona w trakcie przygotowań).

 

Zapraszamy Państwa do zgłaszania szkół do udziału w projekcie:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - wersja do wypełnienia przez stronę internetową

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - wersja do wypełnienia - plik .docx

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Zgłoszenia wraz z deklaracją udziału w projekcie należy przesyłać elektronicznie za pośrednictwem strony lub pocztą do 30 kwietnia 2019r. na adres: FDPA, ul. Gombrowicza 19, 06-862 Warszawa (liczy się data otrzymania poczty przez fundację).

Informacji dodatkowych udziela Ewa Stygienko
tel. 22 864 03 90 wew. 106
e.stygienko@fdpa.org.pl


Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.