Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności 1

en

Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności 1

Autorzy:
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas warsztatów „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”. Wprowadzenie do tematyki zwiazanej z zachowaniem bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym.

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nazwa projektu: Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności

Data publikacji: maj 2019

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 55

Rodzaj materiału: Materiały szkoleniowe

Format: pdf

Opis

Materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas warsztatów „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”. Wprowadzenie do tematyki zwiazanej z zachowaniem bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym.
Zachowanie bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym, bioróżnorodność roślin naczyniowych, owadów, płaców, ptaków, ostoje bioróżnorodności, przyczyny i skutki eufrazji wód, ograniczanie zanieczyszczeń związkami azotu, różnorodność stref ekotonowych, badania jakości wody
Odbiorcy:
uczniowie szkół rolniczych
Tagi:

Inne publikacje z 2019