Badania ankietowe nt. nauczania i metod podnoszenia świadomości  uczniów na temat zachowania bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym

Badania ankietowe nt. nauczania i metod podnoszenia świadomości uczniów na temat zachowania bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym

en
Badania ankietowe nt. nauczania i metod podnoszenia świadomości  uczniów na temat zachowania bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym

Badania ankietowe nt. nauczania i metod podnoszenia świadomości uczniów na temat zachowania bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym

Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych uczniów poprzez promowanie zasad zrównoważonego rolnictwa, upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rolnictwa, zwiększenie aktywności w obszarze ochrony bioróżnorodności, jakości wód oraz promocja przykładów dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rolnictwa, gospodarowania przestrzenią i krajobrazem rolniczym.

Projekt adresowany jest do uczniów kształcących się w zawodach rolniczych. W ramach projektu przewidziano szereg działań edukacyjnych z zakresu ochrony bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym, a w szczególności zminimalizowania zanieczyszczeń wód i dbania o jej jakość.

Jednym z zaplanowanych działań było przeprowadzenie badań ankietowych wśród nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów „rolniczych”, biologii, ochrony środowiska i pokrewnych w celu uzyskania informacji na temat nauczania i metod podnoszenia świadomości uczniów z zakresu zachowania bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym.

Pod koniec kwietnia 2019 r. wysłano 652 maile z zaproszeniem do udziału w badaniu ankietowym adresowanym do szkół kształcących w zawodach rolniczych, zarówno do szkół branżowych, jak i techników na terenie całego kraju, w tym do 53 szkół, których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W odpowiedzi otrzymaliśmy 160 wypełnionych ankiet.

Niniejszy raport prezentuje wyniki przeprowadzonych badań ankietowych, które przedstawiają sytuację związaną z orgnizacją procesu nauczania o bioróżnorodności. 

ANKIETA

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH