O projekcie

O projekcie

O projekcie

O projekcie

PrzewinMouse
Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności

„Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności” to wspólny projekt Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (RZGW) oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego (ZPKWŁ) skoncentrowany na edukacji ekologicznej uczniów szkół, które kształcą w zawodach rolniczych. Projekt obejmie trzy zakresy tematyczne:

  • Przyczyny i skutki utraty bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym oraz możliwości jej odbudowy
  • Wpływ zanieczyszczeń obszarowych pochodzenia rolniczego na jakość wód i środowisko glebowe
  • Działania ograniczające straty azotu i fosforu do środowiska w rolniczej przestrzenni produkcyjnej pod katem ochrony bioróżnorodności

Działania będą realizowane w formie warsztatów terenowych z wykorzystaniem bazy edukacyjnej partnerów, konkursów i publikacji, popularyzujące zagadnienia tematyczne projektu. Projekt w sposób kompleksowy angażuje uczniów, wyzwala ich długofalową aktywność w obszarze ochrony bioróżnorodności, jakości wód, promuje przykłady dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rolnictwa , gospodarowania przestrzenią i krajobrazem rolniczym. Jest formą transferu wiedzy z nauki do praktyki rolniczej.